Hej! Det beror på vad du har för målsättning med ditt sparande. Din portfölj kan med fördel avspegla dina sparmål, tidshorisonten på det du sparar till samt vad du har för riskbenägenhet. Det påverkar hur du sammantaget lägger upp din portfölj.

Om du exempelvis vill ha konstant risknivå i ditt totala sparande över tid, kan det vara rimligt att rebalansera din portfölj med jämna mellanrum. Givet att ”ränta på ränta”-fonden innehåller tillgångsslag med större risk, väntas den fonden ge en högre avkastning på längre sikt. Fonden kan därmed, över tid, uppta en allt större andel av ditt totala sparkapital om du inte justerar tillbaka andelarna.

Tänk bara på att ha tålamod med ”ränta på ränta”-fonden. Tillgångsslag med högre risk har större upp- och nergångar, och de riktigt stora effekterna kommer på lång sikt.