Hej! Reglerna för amortering anger bara att en omvärdering får göras efter fem år, för att minska belåningsgraden i syfte att minska amorteringen. Femårsregeln gäller alltså endast detta syfte och det är ingen tvingande regel; en omvärdering måste inte göras efter fem år, men får göras. Det kommer således, åtminstone inte utifrån den här regeln, resultera i att banken knackar på dörren och tvingar dig till en omvärdering. Praxis är att de amorteringsregler du utgår ifrån idag även ska gälla om du byter bank.

Ett tillägg till detta är att banken ju i sig inte har något att vinna på att du amorterar mer så länge du anses kunna betala dina lånekostnader. Här gäller ju; ju högre skuld, desto mer intjäning i form av din räntekostnad. Det finns således inget incitament från banken att tvinga dig att amortera mer än vad som krävs enligt reglerna från Finansinspektionen.