Att inflationen sjunker är inte lika med att priserna faller. Det betyder bara att prisökningstakten avtar. Med det sagt kan förstås priserna för vissa varor och tjänster falla framöver. Det som skulle kunna tala för lägre livsmedelspriser är lägre råvaru- och energipriser. Det var ju höga råvaru- och energipriser som satte igång inflationsspiralen som fick spridningseffekter till sektorer som livsmedel. När råvarupriserna då faller bör ju allt annat lika även livsmedelspriserna göra det. Men så enkel är tyvärr inte alltid verkligheten. De flesta livsmedelshandlare är nog snabbare på att höja när kostnaderna ökar än att sänka när ökningstakten avtar. Bästa vägen till lägre matpriser är sannolikt ökad konkurrens.