Hej! Grattis till det nya jobbet. Men trist att den nya arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension! Nästan alla kollektivavtalade tjänstepensioner innebär numera att det sätts av 4,5 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kr/mån) och 30 % på lön över den nivån. Dessutom är det numera väldigt vanligt att ha Flexpension (eller Deltidspension som det också kallas ibland) på ytterligare uppåt 2 % av lönen. Om vi räknar på det sättet betalar arbetsgivaren in 6 416 kr/mån.

Men den avgift som pensionsförvaltarna tar ut har pressats ner riktigt ordentligt inom kollektivavtalen, så du behöver förmodligen spara ganska mycket mer på egen hand för att i slutänden få samma pension. Räkna med åtminstone 7 000 kr/mån. Tänk också på att det i kollektivavtalad tjänstepension ingår en extra sjukförsäkring, en livförsäkring och ekonomiska skydd för din familj vid dödsfall. Totalt sett handlar det nog om någonstans mellan åtta och tio tusen i månaden som du behöver sätta av på egen hand för att hålla jämna steg med de förmåner du haft hittills.