Det går inte att generellt säga hur stor bankernas marginal är, eftersom den är olika för olika banker och dessutom olika för olika banktjänster och produkter.
Det Finansinspektionen gör är att man mäter bruttomarginalen på bankernas bolån. Då jämför man bankernas genomsnittskostnad de senaste 90 dagarna för ett nytecknat bostadslån med den ränta bankerna begär från sina kunder för ett bostadslån med samma löptid. Kostnaden utgår från räntorna på bankernas utgivna obligationer och inlåningsräntor.

Då får man fram en bruttomarginal, som publiceras varje kvartal. I det fjärde kvartalet 2023, den senast publicerade siffran, uppgick bruttomarginalen på bolån till 0,59 procent. Det är en ökning jämfört med exempelvis juni 2023 då marginalen låg på 0,41 procent. Samtidigt är bruttomarginalen betydligt lägre än innan räntorna började höjas som en följd av stigande inflation. Så sent som i november 2022 låg bruttomarginalen på 1,43 procent.

Det är alltså svårare för bankerna att tjäna pengar på bolånen i högränteläget, eftersom deras finansieringskostnader har ökat. Å andra sidan tar man med god marginal igen det på inlåningen, det vill säga sparkonton. Där har de flesta banker inte varit lika snabba med att höja räntorna, och därför har man haft en ökad intjäningsförmåga i högränteläget.