Hej! Det har blivit allt vanligare att blanda inkomster från flera håll under slutet av arbetslivet. Enligt en studie vi på Alecta gjort arbetar idag mer än 400 000 människor som är 66 år eller äldre i någon utsträckning samtidigt som de tar ut pension. Vi kallar dem ”jobbonärer”.

Det roliga är att de allra flesta jobbar för att de vill, inte i första hand för att de egentligen behöver det. Ungefär 8 av 10 jobbonärer säger att den extra inkomsten från arbetet visserligen är välkommen, men att de främst jobbar för att de ”trivs med arbetsuppgifterna”, ”inte känner sig som en pensionär”, och att det är ”bra för hälsan”.

Vilken skatt du ska betala när du blandar olika inkomster ser du enklast genom att använda beräkningstjänsten ”Räkna ut skatt” som finns på Skatteverkets hemsida. Där får du fram vad som gäller för just dig men den skatt som gäller i din kommun och med just din mix av inkomster.