Hej Jenny! Många som får möjlighet att välja en förmånsbil hos sin arbetsgivare uppfattar det som en fin förmån, men du har helt rätt i att det kan påverka pensionen negativt. Det beror på att det i de flesta fall är lönen som är pensionsgrundande, inte förmåner. Trots att du betalar skatt på bilens förmånsvärde är förmånsvärdet inte pensionsgrundande. Den som avstår lön (eller kanske en lönehöjning) för att istället få en förmånsbil kommer alltså att få pensionen beräknad på en lägre lön.