Hej! Pensionssparandet påverkas faktiskt ganska lite av Riksbankens styrränta. Till skillnad från lån och banksparande där det finns en tydlig koppling till styrräntan blir det oftast mer sekundära effekter på pensionerna. Den allmänna pensionens utveckling beror i första hand på Sveriges tillväxt, och tjänstepensionernas utveckling beror mer på utvecklingen på världens börser än på de svenska, korta räntorna. Vissa pensioner, som förmånsbestämda tjänstepensioner, påverkas inte alls.