Jämför och byt hundförsäkring

Jämför hundförsäkringar smidigt och enkelt.
Hitta en bra försäkring till din hund.

Om hunden

Grundläggande om din hund.

Om hunden?

Försäkringsbolaget behöver veta vilken hundras din förfrågan gäller.

Födelsedatum: Hundens ålder påverkar premien och efterfrågas av försäkringsbolaget.

Kön: Vilket kön hunden har påverkar premien hos försäkringsbolaget.

Om försäkringen

Berätta lite mer om hunden.

Om försäkringen?

Kastrerad: Om hunden är kastrerad eller inte ingår i försäkringsbolagens riskbedömning.

Registrerad hos SKK: Om din hund är registrerad hos Svenska Kennelklubben kan det innebära en lägre premie.

Rörlig självrisk: Vilken självrisk du väljer påverkar premien. Lägre självrisk ger normalt sett en högre premie och vice versa.

Om dig

Vilken matte eller husse är försäkringstagare.

Om mig?

Personnummer behöver försäkringsbolagen för att kunna lämna pris på försäkringen för just dig och din hund.

Telefonnummer (frivilligt): Fyll i ditt telefonnummer om du önskar att bli uppringd, helt kostnadsfritt, av en försäkringsrådgivare för experthjälp. Samtalet sker i marknadsföringssyfte.
När du går vidare godkänner du våra allmänna villkor och att dina uppgifter hanteras och skyddas enligt vår personuppgiftspolicy.

Lär dig mer om hundförsäkring

Vi förstår att din hund är en viktig familjemedlem och vi vill därför hjälpa dig att hitta en bra försäkring till din hund. Nedan har vi samlat lite blandad information kring vad som är värt att tänka på när det gäller hundförsäkring. Om du har några frågor är det såklart bara att slå oss en signal på:
08-5000 2000 (vardagar 9-18).

Vilka delar ingår?
En hundförsäkring delas normalt sett in i två delar; veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.

Veterinärvårdsförsäkring
Veterinärvårdsförsäkringen är oftast ett obligatoriskt moment i hundförsäkringen. Den innebär att du får ersättning för kostnader för undersökning, utredning och behandling av din hund vid sjukdom eller skada. Exakt vilka skador och sjukdomar som täcks av försäkringen varierar mellan olika försäkringsbolag. Om din hund redan har en skada eller sjukdom kommer detta inte att täckas av den nya hundförsäkringen. I veterinärvårdsdelen ska du välja ett önskat veterinärvårdsbelopp. Detta är det maximala belopp som du kommer att få ersättning för under ett år.

Livförsäkring
Den andra delen i hundförsäkringen är livförsäkringen. Detta är normalt sett ett moment som du kan välja bort. Du får här ersättning om din hund skulle gå bort i förtid. Om du vill ha livförsäkring ska du välja ett livförsäkringsbelopp. Normalt väljer man här ett belopp som motsvarar inköpskostnaden för hunden. Livförsäkringsbeloppet sänks årligen hos många bolag från att hunden uppnått en viss ålder (~ 5-9 år beroende på bolag). Livförsäkringen upphör också helt efter att hunden uppnått en given ålder (~ 8-12 år beroende på bolag). Om hunden är över en viss ålder (~ 5-7 år beroende på bolag) går det inte att teckna en livförsäkring.

Självrisker för hundförsäkring
De flesta hundförsäkringar har två typer av självrisker, en fast och en rörlig.
Självrisken är kopplad till veterinärvårdsdelen och det är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv. Den rörliga självrisken betalar du vid varje besök, medan du bara betalar den fasta en gång under självriskperioden. Såsom med andra försäkringar blir premien lägre om du väljer högre självrisker.

Exempel på hur det fungerar med självrisker för hundförsäkring:
Din hund får en skada i trampdynan när ni är ute på promenad. Kostnaden för veterinärbesöket är 10 000 kr. Den fasta självrisken är 1 500 kr och den rörliga 25 %. Den totala självrisken blir i detta fall 3 625 kr (1 500 + 0,25x(10 000 - 1 500) och du får således 6 375 kr i ersättning från försäkringen. Din hund får sedan tyvärr komplikationer i efterhand som innebär att ni behöver göra ett veterinärbesök till. Detta besök är inom självriskperioden och det kostar också 10 000 kr. Du betalar då enbart den rörliga självrisken på 25 %, dvs 2 500 kr.

Självriskperiod
Självriskperioden är en bestämd period då du endast behöver betala den fasta självrisken en gång. Hur lång självriskperioden är varierar mellan olika försäkringsbolag. Den rörliga självrisken betalar du som tidigare nämnts vid varje veterinärbesök.

Olika raser
Olika raser kostar olika mycket att försäkra. Försäkringsbolagen har statistik kring vilka raser som har större risk att drabbas av olika åkommor. Om du vill ha en låg försäkringspremie ska du således välja en hundras som är frisk. Stora hundar är ofta dyrare att försäkra eftersom de tyvärr tenderar att leva kortare tid. Vi har skrivit lite mer om de 20 vanligaste hundraserna i Sverige. Du kan läsa mer om exempelvis Jämthund, Golden retriever, Schäfer, Labrador, Mops och Cocker spaniel.

Hur gammal/ung får hunden vara?
Om hunden är för gammal (över 6-7 år) så kan du inte teckna någon försäkring hos en del bolag, alternativt att du behöver skicka in ett veterinärintyg innan du kan teckna en hundförsäkring. Hunden måste också normalt sett vara 6 veckor innan du kan teckna någon försäkring.

Vad påverkar premien?
Premien varierar beroende på ras, kön och ålder på hunden. Ofta får du en lägre premie om hunden är kastrerad. Du kan också själv påverka premien genom att välja nivån på självrisken, veterinärvårdsbeloppet och livförsäkringsbeloppet (eller inte välja livförsäkring alls).

Karenstid
De flesta hundförsäkringar har en karenstid. Det innebär att försäkringen inte ersätter sjukdomar som påbörjats inom karenstiden från det att försäkringen har trätt i kraft. För vissa sjukdomar kan karenstiden vara längre än den generella karenstiden.

Ja tack
Vill du istället ha hjälp via telefon?

Ring Compricer kundsupport: 08-5000 2000

* Anledningen till att vi inte kan hjälpa dig att kostnadsfritt byta till ditt valda bolag är att vi ännu inte samarbetar med detta bolag eller möjligen p.g.a. tekniska problem.