Centerpartiet: Så vill de påverka din plånbok

Privatekonomi /
Centerpartiet: Så vill de påverka din plånbok

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, översyn av socialbidraget, behållen restaurangmoms och privatekonomi som ämne i grundskolan. Vi har frågat alla riksdagspartier om vad de vill göra med vår privatekonomi. Här svarar Centerpartiet.


Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?
Centerpartiet verkar för en höjning av pensionerna för de som har den lägsta pensionen, när ekonomin så tillåter och att riktåldern för pension justeras över tid utifrån en allt högre medellivslängd. Vi ser inga egenvärde i att skatt på pension inte ska vara jämställt skatt på arbete, när ekonomin så tillåter, men det de ska löna sig att arbeta.

Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen.
Bland annat behöver jämställdhetsbonusen fördubblas så att fler föräldrar delar mer lika på föräldraledigheten. Däremot vill vi inte tvinga föräldrar att dela på föräldradagarna och vill inte se en kvoterad föräldrapenning. Vi vill inte höja barnbidraget, men, rikta mer till ensamstående med barn.

Hur vill ni stimulera bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?
Vi vill sänka flyttskatterna bland annat för att göra det mer attraktivt för äldre att flytta från stora hus och lägenheter till mindre bostäder. Vi har dock inget konkret förslag på när detta ska ske. För att få flyttkedjorna att röra sig är det viktigt att det blir mer attraktivt att flytta än att sitta stilla i sitt bo. Självklart måste vi också öka antalet hyresrätter och skapa fler bostäder överlag.

Försäkringar gäller ett år i taget i Sverige och under den tiden kan man inte byta bolag. I Europa ser det annorlunda ut. Hur ser ni på det?
Vi diskuterar inte denna fråga för närvarande men vår grundinställning är att det är viktigt att säkerställa att avtalsfriheten värnas.

Hur vill ni påverka/styra elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?
Just nu håller regeringen på att ta fram ny lagstiftning som ska se till att elnätsbolagens avgifter motsvarar den kundnytta och de investeringar i nätet som är skäliga.

Hur ser ni på insättningsgarantin? Ska den behållas som den är idag?
Vi har höjt insättningsgarantin och har idag inga konkreta förslag till förändringar.

Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag?
Det investeringssparkonto som införts är en viktig reform för att stimulera sparande. I Centerpartiet har vi diskuterat möjligheten att, när ekonomin så tillåter, öppna upp för ett skattegynnat bosparkonto.

Har ni några planer för socialbidraget?
Det befintliga försörjningsstödet regleras av en riksnorm, där kostnader som är någorlunda lika för alla, t ex mat, kläder och hygien, ingår. Socialtjänsten kan beräkna beloppen i riksnormen till en högre eller lägre nivå om det finns särskilda skäl. Centerpartiet tycker att det är dags att göra en översyn av socialförsäkringar, försörjningsstöd och föräldraförsäkring, med tydligt fokus på att förbättra möjligheten för individen att ta plats på arbetsmarknaden.
 

11 snabba frågor
Vi har även bett Centerpartiet svara på elva korta frågor.
 1. Skatten på pension?

Sänka (när det finansiella utrymmet tillåter).
 2. Skatten på arbete?

Sänka (när det finansiella utrymmet tillåter).
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 5. Restaurangmomsen?

Behålla.
 6. Arbetsgivaravgifter för unga?

Sänka.
 7. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej.
 8. Ränteavdraget?

Ha kvar.
 9. Studiebidraget?

Behålla.
 10. Pappadagar?

Som idag.
 11. Avdrag för privat pensionssparande?

Ta  bort.
 


 

Stort tack till Centerpartiet och till alla er som bidragit med frågor till partierna!


Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se
 

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
Bilförsäkring
Halvförsäkring, Dacia duster
  • Lägst årskostnad 7 711 kr
  • Högst årskostnad 15 984 kr
  • Att spara 8 273 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Bostadspriserna backar i april - upp på årsbasis
Bostadspriserna backar i april - upp på årsbasis
Missa inte att se över båtförsäkringen - tusenlappar att spara
Missa inte att se över båtförsäkringen - tusenlappar att spara
Rekordlåga elpriser i april (lägsta på 20 år)
Rekordlåga elpriser i april (lägsta på 20 år)

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin