Vill du ha hjälp? Ring oss! 08-5000 2000

E-krona: Riksbanken vill nu testa tekniken

Privatekonomi  / 
E-krona: Riksbanken vill nu testa tekniken
Som första centralbank i världen överväger Riksbanken att ge ut en digital valuta - en e-krona. I deras senaste rapport konstaterar de att de nu behöver börja testa tekniska lösningar.


Riksbanken har i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende vilket kan bli svårare om kontanter inte längre används som betalningsmedel i framtiden. I och med detta behöver Riksbanken fundera över vilken roll banken bör ha i en allt mer digital värld, skriver Riksbanken. Under våren 2017 startades därför ett projekt som undersöker möjligheten att ge ut en digital centralbankspeng - en e-krona. Projektet arbetar med att utforma och testa olika tekniska lösningar för en e-krona, ta fram förslag på lagändringar som behövs för att tydliggöra Riksbankens mandat och en e-kronas legala ställning och att utreda de ekonomiska aspekterna av en e-krona.

"Nästa steg i riksbankens arbete med e-kronan bör vara att bygga en e-krona för att på så sätt lära mer och pröva vilka tekniska lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga", säger Eva Julin, projektledare för e-kronan på Riksbanken, i en kommentar.

Vad är en e-krona?

E-krona är Riksbankens projektnamn på en föreslagen digital centralbanksvaluta. Valutan ska ges ut som ett av staten garanterat elektroniskt komplement till kontanter. Införandet av e-krona skulle innebära att Riksbanken introducerar tjänster gentemot allmänheten vilket tidigare ej varit fallet. Det skulle ge allmänheten tillgång till ett digitalt komplement till kontanter där staten står som garant till pengarnas värde.

Frågan om att introducera en statlig digital krona är en fråga som kommer att beröra hela samhället. Inga beslut är fattade om att ge ut en e-krona eller inte och en fortsatt dialog med allmänheten, aktörer på betalningsmarknaden och andra myndigheter är viktig. Beslut huruvida Riksbanken kommer att ge ut den digitala valutan (e-kronan) väntas i slutet på nästa år (2019).


Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se

Compricer Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Compricer Jämförs just nu
Bilförsäkring
Halvförsäkring, Volvo j + v70
  • Lägst årskostnad 3 504 kr
  • Högst årskostnad 4 245 kr
  • Att spara 741 kr

Jämför här

Compricer Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!
Bilförsäkring

Jämför här

Compricer Senaste nyheterna
2019-06-11

Vi sparar på rätt bra i Sverige. Om man ser till sparandet som andel av vår disponibla inkomst är det all time high om vi tittar tillbaka till år 1950.

Läs mer här

Compricer Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Min Stora dag
Compricer Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin