Energiskatten höjs 2024 med 9,2 procent

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
2 minuters läsning
Energiskatten höjs 2024 med 9,2 procent

Regeringen utfärdade den 18 oktober en förordning med indexuppräkning av energiskatten på el från och med 1 januari 2024. Energiskatten blir efter regeringens beslut 53,5 öre per kWh inklusive moms, vilket motsvarar en ökning med cirka 9,2 procent.

Ditt elpris består av elhandel, elnät och skatter och avgifter

 1. Elhandelsfakturan består av kostnaden för den ström du gör av med. Elhandelsbolagen köper in elen från elbörsen Nord Pool och säljer sedan vidare den till dig. Priset per kWh baseras bland annat på tillgång och efterfrågan samt om du har fast-, rörligt- eller mixavtal. På elhandelsfakturan tillkommer en kostnad för elcertifikatsavgift och moms. Det kan även tillkomma en fast årsavgift från elhandlaren.
   
 2. Elnätet ägs av flera lokala aktörer och du måste teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet där du bor. Elnätsfakturan består av en fast abonnemangsavgift för att få tillgång till nätet och ett rörlig pris per kWh i överföringsavgift som är själva transporten av elen. Från och med 1 januari 2018 betalar du energiskatten genom din elnätsfaktura. Ditt elnätsföretag redovisar och betalar sedan pengarna vidare till Skatteverket.
   
 3. Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje kilowattimme el som du använder. Det innebär att du kan minska dina kostnader genom att använda mindre el. Energiskatten inklusive moms är idag (2023) 49 öre per kWh.

Energiskatten höjs årligen

Energiskatten indexuppräknas varje år av regeringen. I oktober/november fastställer regeringen den nya skattesatsen för följande kalenderår. En jämförelse av utvecklingen för KPI under det senaste decenniet och energiskattens utveckling för perioden 2010-2020 (av Energimarknadsbyrån) visar att KPI ökade med 10,7 procent. Energiskatten har under samma period ökat med 26 procent.

Exempel på din årliga kostnad för energiskatt, beräknat på förbrukade kWh:

 • Lägenheter som förbrukar 2 000 kWh per år
  År 2023 så betalar konsumenter med en årlig förbrukning på 2 000 kWh ungefär 980 kronor i energiskatt. 2024 blir kostnaden cirka 1 070 kronor.
   
 • Småhus utan eluppvärmning som förbrukar 5 000 kWh per år
  År 2023 så betalar konsumenter med en årlig förbrukning på 5 000 kWh ungefär 2 450 kronor i energiskatt. 2024 blir kostnaden cirka 2 670 kronor.
   
 • Eluppvärmd villa som förbrukar 20 000 kWh per år
  År 2023 så betalar konsumenter med en årlig förbrukning på 20 000 kWh ungefär 9 800 kronor i energiskatt. 2024 blir kostnaden cirka 10 700 kronor.

Energiskattens historia

1951 infördes skatter och avgifter för slutanvändare vid leverans av el. Skatten var då 1 öre per kWh. 1981 blev skatten differentierad, dvs den blev beroende av var i Sverige användaren är bosatt och vem som konsumerar elen. Idag (2023) är energiskatten för de flesta hushåll och företag 39,2 öre per kWh. Ett antal kommuner i norra Sverige har ett avdrag på 9,6 öre per kWh. Under 1990 och 1991 lades moms till på förbrukad el med 25 procent. Energiskatten inklusive moms är idag (2023) 49 öre per kWh.

Energiskattens utveckling för hushåll

Elskattens utveckling

Välj...

Månadspriset beräknas utifrån snittförbrukningen 20 000 kWh/år.
Bolag
Månadspris
Öre/kWh
Timpris varierar per timme och rörligt pris är en genomsnittlig kostnad som justeras periodiskt. Med fast pris låser du in en specifik kostnad per kWh. Alla tre har ofta fasta avgifter och beräknas utifrån din faktiska förbrukning.
Stockholms Elbolag
Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag

Stockholms elbolag är ett oberoende elbolag utan elproduktion och elnät med över 50 000 elkunder. Vi erbjuder alla kunder förnybar el och kostnadsfri samlingsfaktura på el och elnät. Varmt välkommen som kund hos Stockholms Elbolag - hela Sveriges elbolag!

Till sidan

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 610 kr 96,62 öre Till sidan
Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Vårt mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi bara 100 % förnybar kraft, och satsar så mycket vi orkar på investeringar och forskning. Det kommer bli bra. I alla våra erbjudanden får du alltid 100% förnybar el utan extra kostnad. Vi har fått utmärkelsen energibranschens bästa kundservice flera år i rad. Det ska var enkelt att vara kund hos oss!

Till sidan
El från vattenkraft

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
1 365 kr 81,87 öre Till sidan
Telinet Energi
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 259 kr 75,54 öre
Cheap Energy

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 260 kr 75,59 öre
E.ON Energilösningar AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 261 kr 75,64 öre
Svealands Elbolag

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 309 kr 78,54 öre
Vattenfall

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 316 kr 78,98 öre
Svekraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 362 kr 81,72 öre
Svea Solar
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 385 kr 83,10 öre
Karlstads Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 385 kr 83,12 öre
Karlshamn Energi
Förnyelsebar el
1 387 kr 83,20 öre
Upplands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 398 kr 83,86 öre
Kungälv Energi
Förnyelsebar el
1 403 kr 84,17 öre
GodEl

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

1 404 kr 84,24 öre
SEVAB Strängnäs Energi 1 410 kr 84,57 öre
Eskilstuna Energi & Miljö
Övrig miljöel
1 410 kr 84,57 öre
Hallstaviks Elverk 1 418 kr 85,10 öre
Bengtsfors Energi
El från vattenkraft
1 420 kr 85,19 öre
Luleå Energi
Förnyelsebar el
1 422 kr 85,34 öre
Boo Energi
Övrig miljöel
1 440 kr 86,39 öre
Lerum Energi
Förnyelsebar el
1 442 kr 86,54 öre
MälarEnergi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 443 kr 86,58 öre
Jönköping Energi
Förnyelsebar el
1 448 kr 86,90 öre
Eksjö Energi
Förnyelsebar el
1 449 kr 86,93 öre
Vimmerby Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 450 kr 86,98 öre
Ale El

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 450 kr 87,00 öre
Tranås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 453 kr 87,18 öre
Kraftringen Energi
Förnyelsebar el
1 455 kr 87,31 öre
Vaggeryds Energi AB 1 456 kr 87,38 öre
Njudung Energi 1 457 kr 87,40 öre
Tibber
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 457 kr 87,41 öre
Härryda Energi Elhandel
Förnyelsebar el
1 457 kr 87,43 öre
Borlänge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 463 kr 87,75 öre
Falu Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 464 kr 87,85 öre
Varbergsortens Elkraft
Förnyelsebar el
1 466 kr 87,98 öre
Kalmar Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 466 kr 87,99 öre
Linde Energi
Förnyelsebar el
1 468 kr 88,10 öre
Bodens Energi
Förnyelsebar el
1 475 kr 88,48 öre
Öresundskraft
Förnyelsebar el
1 477 kr 88,61 öre
Kristinehamns Energi
El från vattenkraft
1 484 kr 89,05 öre
Oskarshamn Energi
Övrig miljöel
1 488 kr 89,29 öre
Fortum
Övrig miljöel
1 489 kr 89,32 öre
Umeå Energi
Förnyelsebar el
1 492 kr 89,53 öre
Karlskoga Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 493 kr 89,58 öre
Mölndal Energi
Förnyelsebar el
1 493 kr 89,60 öre
Nossebro Energi
El från vattenkraft
1 494 kr 89,66 öre
Tibro Energi 1 497 kr 89,83 öre
Hjo Energi AB 1 497 kr 89,83 öre
Grästorp Energi
Förnyelsebar el
1 498 kr 89,90 öre
Varberg Energi
Förnyelsebar el
1 499 kr 89,96 öre
Sollentuna Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 500 kr 89,98 öre
Telge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 500 kr 90,02 öre
Gävle Energi
Förnyelsebar el
1 501 kr 90,03 öre
Bixia

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 501 kr 90,04 öre
Norrtälje Energi
El från vattenkraft
1 501 kr 90,09 öre
VänerEnergi
El från vattenkraft
1 501 kr 90,09 öre
Tidaholms Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 501 kr 90,09 öre
7H Kraft 1 502 kr 90,13 öre
Herrljunga Kraft 1 502 kr 90,13 öre
Billinge Energi
Övrig miljöel
1 502 kr 90,13 öre
Kvänum Energi
Förnyelsebar el
1 506 kr 90,38 öre
Uddevalla Energi AB
Förnyelsebar el
1 507 kr 90,43 öre
Kinnekulle Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 510 kr 90,59 öre
VB Energi 1 521 kr 91,28 öre
Lysekils Energi Vind AB
Förnyelsebar el
1 522 kr 91,33 öre
Fyrfasen Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 530 kr 91,83 öre
Göteborg Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 542 kr 92,53 öre
Gislaved Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 548 kr 92,88 öre
BestEl
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 558 kr 93,48 öre
Borås Elhandel

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 560 kr 93,58 öre
Greenely
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 561 kr 93,67 öre
Skånska Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 563 kr 93,76 öre
Alingsås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 565 kr 93,93 öre
Falkenberg Energi
Bra miljöval-märkt el
1 571 kr 94,25 öre
Mellanskånes Kraft
Förnyelsebar el
1 573 kr 94,36 öre
Näckåns Energi 1 577 kr 94,63 öre
HEM - Halmstads Energi och Miljö AB
Förnyelsebar el
1 580 kr 94,78 öre
Almnäs Elhandel 1 603 kr 96,20 öre
Värnamo Energi AB
Förnyelsebar el
1 607 kr 96,42 öre
Affärsverken
Förnyelsebar el
1 622 kr 97,35 öre
Nordic Green Energy
Förnyelsebar el
1 627 kr 97,64 öre
Sundsvall Energi 1 755 kr 105,33 öre
Gotlands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 982 kr 118,90 öre

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Pengar gör oss lyckliga - när vi ger bort dem

2 minuters läsning

Jag är just hemkommen från en resa som har påverkat mig på så många sätt. Jag har spenderat nästan tre veckor i ett land där människor är fattiga, där religioner lever fredligt sida vid sida och där landskapet är så ...

Föregående artikel
Ekonomipriset 2023: Skillnader mellan könen på arbetsmarknaden
3 minuters läsning