Folkpartiet: Så vill de påverka din plånbok

Privatekonomi /
Folkpartiet: Så vill de påverka din plånbok

Höjt statligt underhållstöd, minskat regelkrångel för bostadsbyggande, fler pappadagar och fortsatt sänkt skatt på pension om utrymme finns. Vi har frågat alla riksdagspartier om vad de vill göra med vår privatekonomi. Här svarar Folkpartiet.


Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?
Vi har sänkt skatten på både jobb och pension, och vi ser gärna att skatten på pension fortsätter sänkas när det finns ekonomiskt utrymme. Alliansen har sänkt skatten på pensioner vid fem tillfällen, att jämföra med Socialdemokraterna som bara sänkte den en gång under sin tid vid makten. Totalt har pensionärer fått 8 000 - 12 000 kronor mer om året att röra sig med. Procentuellt har garantipensionärerna fått störst skattesänkningar.

Även jobbskatteavdraget har varit viktig för pensionärers ekonomi. Inkomstpensionen är nämligen beroende av sysselsättningen och tillväxten. Totalt har över 250 000 jobb skapats sedan 2006, cirka 100 000 av dem kan härröras till jobbskatteavdraget som gjort det mer lönsamt att arbeta.

Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen.
Vi i Folkpartiet vill höja det statliga underhållstödet. Separerade föräldrar ska betala underhåll utifrån sin betalningsförmåga. Det statliga underhållsstödet är viktigt när en förälder saknar möjlighet att betala sin del av underhållet. En höjd nivå behövs för att förbättra villkoren för ekonomiskt utsatta barn och unga.

Vi vill att barnomsorg ska erbjudas på obekväm arbetstid till familjer som behöver det på grund av arbete och familjesituation.

För att förbättra jämställdheten vill vi öronmärka en tredje månad till vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Vi vill också förstärka studenters och unga forskares trygghet vid föräldraskap.

Hur vill ni stimulera bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?
Vi vill stimulera bostadspolitiken och öka byggandet genom att fortsätta snabba upp planprocesserna och minska regelkrånglet. Det är så vi ökar konkurrensen inom byggsektorn och öppnar upp för en större mångfald av aktörer på marknaden. Det pressar produktionskostnaderna och leder till billigare slutprodukter för konsumenterna.

Reavinstskatten är en form av kapitalbeskattning, och vi anser att kapitalskatterna i Sverige på sikt bör sänkas för att stimulera investeringar och sparande. Exakt när detta kan göras och vilka förändringar som då prioriteras måste dock bero på den ekonomiska utvecklingen.

Försäkringar gäller ett år i taget i Sverige och under den tiden kan man inte byta bolag. I Europa ser det annorlunda ut. Hur ser ni på det?
Det råder normalt avtalsfrihet på försäkringsområdet. Enligt försäkringsavtalslagen kan man normalt inte teckna försäkring på mer än ett år i taget. Inom ramen för detta kan företag utforma tjänster utifrån konsumenters önskemål.

Hur vill ni påverka/styra elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?
Riksdagen beslöt under våren 2014 om ändrade regler för hur elnätsbolagen ska kunna sätta sina avgifter. Det är regeringen eller nätmyndigheten som ska få meddela föreskrifter om beräkningen av vad som är skäliga kostnader och beräkning av vad som är en rimlig avkastning. Det är viktigt att det finns tydliga spelregler när det gäller elnätsföretagens intäktsramar. Å ena sidan vill vi som elnätskunder ha så låga avgifter som möjligt, men samtidigt måste elnätsbolagen kunna få ta ut rimliga vinster för att man ska kunna investera i och kvalitetssäkranäten. Detta för att kunna minska riskerna för elavbrott.

Hur ser ni på insättningsgarantin? Ska den behållas som den är idag?
Insättningsgarantin är central för stabiliteten i banksektorn och för att värna kundernas intressen. Dagens garanti baseras på ett EU-direktiv, vilket innebär att insättningsgarantier finns i alla EU-länder. Det är bra och vi har inga förslag på ändringar.

Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag?
Det ska löna sig bättre för den enskilde att spara. Ett eget sparande ökar individens trygghet och oberoende. Därför ska skatteförändringar som stimulerar ökat sparande införas när det finns ekonomiskt utrymme. Det kan till exempel handla om att införa ett grundavdrag på kapitalinkomster. Varje skatteförändring måste dock vara finansierad så att vi slår vakt om statsfinanserna.

Har ni några planer för socialbidraget?
Vi har drivit igenom att den som haft försörjningsstöd länge ska få behålla mer av sin inkomst om de får ett arbete.

 

11 snabba frågor
Vi har även bett Folkpartiet svara på elva korta frågor.
 1. Skatten på pension?

Sänka om utrymme finns.
 


 

2. Skatten på arbete?

Inte aktuellt att sänka. Absolut inte höja.
 


 

3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 


 

4. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 


 

5. Restaurangmomsen?

Behålla.
 


 

6. Arbetsgivaravgifter för unga?

Behålla.
 


 

7. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Inte separat skolämne, men frågorna ska tas upp.
 


 

8. Ränteavdraget?

Ha kvar.
 


 

9. Studiebidraget?

Behålla. Förbättra när utrymmet finns.
 


 

10. Pappadagar?

Fler.
 


 

11. Avdrag för privat pensionssparande?

Ta bort.

 


 

Stort tack till Folkpartiet och till alla er som bidragit med frågor till partierna!


 

Christina Sahlberg, author

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom på Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och två år senare debuterade hon som författare med boken "Fixa din privatekonomi: smarta lifehacks för mer pengar och ett rikare liv" på Roos & Tegnérs bokförlag.

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
El
Rörligt pris, bor i villa, 11000 kWh/år
  • Lägst årskostnad 2 675 kr
  • Högst årskostnad 7 659 kr
  • Att spara 4 984 kr

Jämför el

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Bästa mobiloperatören 2020 (enligt kunderna)
Bästa mobiloperatören 2020 (enligt kunderna)
Bolån, privatlån, studielån, sms-lån mf. Så fungerar dom.
Bolån, privatlån, studielån, sms-lån mf. Så fungerar dom.
Så skapar du en buffert på 30, 60, eller 100 000 kronor
Så skapar du en buffert på 30, 60, eller 100 000 kronor

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin