Investeringssparkonto (ISK) - Allt du behöver veta

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
1 minuts läsning
Investeringssparkonto (ISK) - Allt du behöver veta

Här hittar du allt du behöver veta om investeringssparkonto, ISK. Vilka fördelar respektive nackdelar finns? Hur fungerar skatten och vad kan du spara i?

Om investeringssparkontot


Från och med årsskiftet 2011/2012 lanserades en ny sparform i Sverige, investeringssparkontot (ISK). Tanken med investeringssparkontot är att förenkla för dig som sparare att köpa aktier och fonder med mera utan att behöva slita håret i stycken när det är dags att deklarera affärerna.

Tanken är också att främja sparande genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att behöva utlösa reavinstskatt. Lagstiftaren ville även erbjuda ett alternativ till kapitalförsäkringarna som blivit mycket populära och liknar ISK i sin utformning. Att spara i ett ISK-konto är helt frivilligt.
 

Så fungerar investeringssparkontot


Kontot öppnar du hos en bank och fungerar som ett ”skal” inom vilket du kan göra värdepappersaffärer utan att behöva deklarera affärerna var för sig när du gjort en försäljning. Kontot kan bara ägas av en person, dvs inte ihop med någon annan eller ett företag, däremot finns det ingen begränsning för hur många investeringssparkonton du kan ha. Du kan även ha en traditionell vanlig depå och ett investeringssparkonto samtidigt.

Ett ISK-konto kan innehas av en omyndig person vilket gör att barnspar är möjligt.
 

Vad kan jag spara i?


Alla kontanter och värdepapper (aktier, fonder, certifikat, derivat, warrants och strukturerade produkter mm) som är noterade på en börs eller handelsplattform kan ligga i ditt ISK-sparande. Du kan ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen beskattas inte. Äger du aktier på ditt konto har du rätten att som vanligt deltaga på bolagsstämmor och liknande.
 

Vad kan jag inte spara i?

 

 • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, tex onoterade aktier
 • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än tio procent av rösterna eller kapitalet
 • Kvalificerade andelar i fåmansföretag.

En bank kan begränsa dina möjligheter att välja vilka värdepapper du vill ha i kontot trots att värdepapperna är OK enligt lagen. Kontrollera med din bank så du är säker på att de värdepapper du vill ha i sparformen är möjliga hos dem.
 

Hur fungerar skatten?


Varje kvartal mäts värdet på ditt kapital och insättningar och värdepapper som flyttats in i sparformen läggs till. 25 % av denna summa multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före + 1,00 procentenheter. Summan av detta redovisas som intäkt av kapital och beskattas med 30 %.

Den bank som du har ditt ISK-sparande hos rapporterar till Skatteverket och uppgifterna hamnar förtryckt i din deklaration året efter. Du behöver inte göra någonting. Om du vill föra in sparande du redan har idag beskattas det först. Kursen vid flytttillfället blir försäljningsvärdet som ligger till grund för beskattningen.

Du kan inte kvitta vinster och förluster inom ISK men schablonintäkten som beskattas med 30 % går att kvitta mot kapitalförluster och andra kapitalutgifter i inkomstslaget kapital i din deklaration.

Det spelar alltså ingen roll om du går plus eller minus i ditt sparande. Hela kapitalet schablonbeskattas.

1 januari 2016 infördes en regel som säger att schablonintäkten som lägst ska beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Skulle statslåneräntan 30 november året före + 0,75 procentenheter understiga 1,25 procent ska schablonintäkten räknas upp till 1,25 procent.

Från och med 1 januari 2018 (deklarationen 2019) och framöver justerades detta något och nu gäller:

Statslåneräntan 30 november året före + 1,00 procentenheter får inte understiga 1,25 procent. Om så vore fallet ska schablonintäkten räknas upp till 1,25 procent.
 

För 2024 (som redovisas i deklarationen 2025) gäller:


Låt oss anta att du kommer att ha 100 000 kr i genomsnittligt värde under 2024. Detta värde multipliceras med statslåneräntan 30 november året före om 2,62 % + 1,00 procentenheter dvs 3,62 %. 100 000 kr * 3,62 procent = 3 620 kr.

Denna summa beskattas sedan med 30 % dvs 1 086 kr. Den slutliga skatten är alltså 1,09 % av ditt totala värde.

För att göra det enkelt för dig om du vill få koll på ungefär hur stor skatten blir för 2024 kan du ta värdet på ditt sparande och multiplicera med 0,01086.
 

För 2023 (som redovisas i deklarationen 2024) gäller:


Låt oss anta att du kommer att ha 100 000 kr i genomsnittligt värde under 2023. Detta värde multipliceras med statslåneräntan 30 november året före om 1,94 % + 1,00 procentenheter dvs 2,94 %. 100 000 kr * 2,94 procent = 2 940 kr.

Denna summa beskattas sedan med 30 % dvs 882 kr. Den slutliga skatten är alltså 0,882 % av ditt totala värde.

För att göra det enkelt för dig om du vill få koll på ungefär hur stor skatten blir för 2023 kan du ta värdet på ditt sparande och multiplicera med 0,00882.
 

För 2022 (som redovisas i deklarationen 2023) gäller:


Låt oss anta att du hade 100 000 kr i genomsnittligt värde under 2022. Detta värde multipliceras med statslåneräntan 30 november året före om 0,23 % + 1,00 procentenheter dvs 1,23 %. Eftersom golvet är satt på 1,25 procentenheter så räknas skatten upp till denna nivå vilket blir 1 250 kr. Denna summa beskattas sedan med 30 % dvs 375 kr. Den slutliga skatten är alltså 0,375 % av ditt totala värde.

För att göra det enkelt för dig om du vill få koll på ungefär hur stor skatten blir för 2022 kan du ta värdet på ditt sparande och multiplicera med 0,00375.
 

För vem passar sparformen?


ISK passar privatpersoner som har en långsiktig strategi för sitt sparande. Om du förväntar dig att få en avkastning framöver som överstiger 1,09 % + eventuella avgifter (2024), är kontot ett bra val. Det är dock viktigt att komma ihåg att statslåneräntan idag är historiskt låg. En normal ränta är mer kring 3-4 % så räkna med detta på sikt. Det gör att ISK är mindre bra om du tänker spara på ett vanligt bankkonto med låg ränta. Då är det bättre att spara som vanligt.
 

Fördelar med investeringssparkonto

 • Enkelt att köpa och sälja värdepapper utan att behöva deklarera varje affär för sig
 • Köp och sälj värdepapper utan att utlösa skatt vid varje affär
 • Du äger värdepapperna i ditt sparande vilket ger dig rätt att rösta på bolagsstämma
 • Ingen preliminär skatt på svenska aktieutdelningar
 • Schablonintäkten kan kvittas mot utgifter i kapital i deklarationen
 • Kan innehas av omyndig vilket gör barnspar möjligt
 • Låg skatt för närvarande för stigande värden på kontot
 • Ingen inlåsning

Nackdelar med investeringssparkonto

 • Skatten varierar år till år och tas ut även vid negativ värdeutveckling
 • Förluster på enskilda försäljningar är inte avdragsgilla
 • Normalt mindre utbud att investera i jämfört med en ”vanlig depå”
 • Vill du ta in värdepapper du redan har i ett annat sparande in till ditt ISK utlöses skatt
 • Endast för privatpersoner

Vanliga frågor och svar om investeringssparkonto (ISK)


Vad är ISK?

ISK är en förkortning av investeringssparkonto och är ett enkelt och smidigt sätt att handla värdepapper på. Sparformen lanserades i Sverige 1 januari 2012.

Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

Kontot öppnar du hos en bank eller fondkommissionär.

Vad kostar ISK?

Kontot är normalt gratis men bankerna har rätt att ta ut en avgift om de vill. Som vanligt tar banken ut avgifter för köp och försäljning av värdepapper, sk courtage.

Är sparformen säker?

Sparformen omfattas av den svenska insättningsgarantin och investerarskyddet. Huruvida sparformen i övrigt är säker eller inte beror naturligtvis på de investeringar du gör.

Kan man flytta sitt konto?

Kontot kan normalt flyttas från en bank till en annan utan att utlösa extra skatt. Däremot är det möjligt att en flyttavgift tas ut av banken du flyttar från.

Vad gäller vid dödsfall?

Vanliga arvsregler gäller vid dödsfall.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Sparformer - vilka olika finns det?

1 minuts läsning

Med Compricers guide hittar du rätt sparform för just dig och dina mål oavsett om det är låg eller hög risk du är ute efter. Jämför fördelar samt nackdelar och hitta en bra sparform för dig att placera dina pengar i och få avkastning ...

Föregående artikel
Kapitalförsäkring (KF) - Allt du behöver veta
1 minuts läsning