Krist-demokraterna: Så vill de påverka din plånbok

Privatekonomi /
Krist-demokraterna: Så vill de påverka din plånbok

Avskaffa tvångskvoteringen av föräldraförsäkringen, sänkt skatt på pension, avdragsgillt bosparande för unga och privatekonomi som ämne i grundskolan. Vi har frågat alla riksdagspartier om vad de vill göra med vår privatekonomi. Här svarar Kristdemokraterna.


Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?
Ja, Kristdemokraterna har länge haft ambitionen att skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer bör reduceras, med målet att den på sikt ska upphöra. Det är tack vare Kristdemokraterna i regeringen som skatten på pensioner har sänkts fem gånger sedan 2009. Skattesänkningar för pensionärer av liknande omfattning har aldrig tidigare skett.

Skatt på pension ska likställas med skatt på arbete. Detta bör ske via ytterligare skattesänkningar för pensionärerna och inte via höjda skatter på inkomst av tjänst, då det senare även skulle påverka utbetalningarna i inkomstpensionssystemet negativt. En reducering av denna skillnad kommer fortsatt att vara vår högsta prioritet på skatteområdet. Dock vore att sätta upp ett exakt datum för när denna skillnad helt kommer att upphöra, utan hänsynstagande till de offentliga finanserna, ytterst oansvarigt och skulle med all sannolikhet innebära behov av stora nedskärningar på andra områden inom en snar framtid.  
   

Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen.
Kristdemokratisk familjepolitik syftar till att stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet. Kristdemokraterna vill flytta makten från politikerna till föräldrarna.

Kristdemokraterna vill bland annat:

  • Göra föräldraförsäkringen mer flexibel genom att förlänga rätten till tjänstledighet under barnets första tre år och förlänga skyddet av den sjukpenninggrundande inkomsten för föräldralediga till 36 månader.
  • Avskaffa tvångskvoteringen av föräldraförsäkringen och motverka all typ av vidare kvotering.
  • Förlänga föräldraförsäkringen med 30 dagar.
  • Höja grundnivån i föräldraförsäkringen från 225 till 250 kr per dag.
  • Minska barngrupperna i förskolan, särskilt för de minsta barnen.
  • Utvidga barnomsorgspengen så att den kan ges till föräldrar som tar hand om enbart egna barn.

Hur vill ni stimulera bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?
Ja, vi vill se över detta.

Försäkringar gäller ett år i taget i Sverige och under den tiden kan man inte byta bolag. I Europa ser det annorlunda ut. Hur ser ni på det?
Vi har i dagsläget inga planer på förändringar.

Hur vill ni påverka/styra elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?
För att undvika utdragna rättsprocesser kommer nu Energimarknadsinspektionen, efter ett förslag från regeringen under våren, att få ansvar att mer detaljerat besluta om vad som ska bedömas som skäliga kostnader och vilken nivå på elnätsföretagens avkastning som ska anses rimlig. Därigenom stärks skyddet för konsumenterna, samtidigt som det skapas goda förutsättningar att underhålla och göra nyinvesteringar i elnätet.

Hur ser ni på insättningsgarantin? Ska den behållas som den är idag?
Ja

Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag?
Vi vill ha ett avdragsgillt bosparande för unga.

Har ni några planer för socialbidraget?
Vi har för närvarande inte några förslag på ytterligare förändringar men Kristdemokraterna har i regeringsställning varit drivande för att förbättra stödet till barnfamiljerna för att bland annat lindra effekterna av den ekonomiska krisen. Bland annat har det blivit möjligt för den som har försörjningsstöd (socialbidrag) att behålla en del av det vid förvärvsarbete, flerbarnstillägget har höjts, bostadstillägget för dem med sjukersättning har höjts, möjligheterna att arbeta för dem med sjukersättning utan att förlora sin ersättning har förbättrats, den barnrelaterade delen i bostadsbidraget har höjts och grundnivån i föräldrapenningen har höjts kraftigt.

Sådana åtgärder är viktiga såväl för att höja den ekonomiska standarden som för att se till att samhället inte glider isär alltför mycket.

 

11 snabba frågor
Vi har även bett Kristdemokraterna svara på elva korta frågor.
 1. Skatten på pension?

Sänka
 


 

2. Skatten på arbete?

Sänka
 


 

3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 


 

4. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 


 

5. Restaurangmomsen?

Behålla.
 


 

6. Arbetsgivaravgifter för unga?

Behålla.
 


 

7. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Ja
 


 

8. Ränteavdraget?

Ha kvar.
 


 

9. Studiebidraget?

Behålla.
 


 

10. Pappadagar?

Vi vill avskaffa kvoteringen.
 


 

11. Avdrag för privat pensionssparande?

Behålla.

 


 

Stort tack till Kristdemokraterna och till alla er som bidragit med frågor till partierna!

 

Christina Sahlberg, author

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom på Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och två år senare debuterade hon som författare med boken "Fixa din privatekonomi: smarta lifehacks för mer pengar och ett rikare liv" på Roos & Tegnérs bokförlag.

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
Bilförsäkring
Helförsäkring, Toyota toyota c-hr
  • Lägst årskostnad 5 493 kr
  • Högst årskostnad 14 085 kr
  • Att spara 8 592 kr

Jämför bilförsäkring

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Reporäntan = 0 %. “Riksbanken är beredd att agera om det behövs.”
Reporäntan = 0 %. “Riksbanken är beredd att agera om det behövs.”
Höstbudgeten 2020
Höstbudgeten 2020
En seger för pensionsspararna: Hundratals miljoner till svenskarnas pensioner med fungerande flytträtt
En seger för pensionsspararna: Hundratals miljoner till svenskarnas pensioner med fungerande flytträtt

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin