Moderaterna: Så vill de påverka din plånbok

christina_sahlberg
Christina Sahlberg
Privatekonomi /
5 minuters läsning
Moderaterna: Så vill de påverka din plånbok

Hel-renovering av bostads-politiken, minskat avdrag för pensionssparande, bibehållen skattenivå på arbete och pension och insättnings-garanti i nationell valuta. Vi har frågat alla riksdagspartier om vad de vill göra med vår privatekonomi. Här svarar Moderaterna.


Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?
Sveriges pensionärer har fått fem skattelättnader under alliansregeringen och sedan 2006 har skatten för en genomsnittlig pensionär sänkts med cirka 850 kronor per månad. Tack vare att arbetslinjen och en ansvarsfull ekonomisk politik har också resurserna till välfärden kunnat stärkas.

Vi har genomfört jobbskatteavdraget för att jobben ska bli fler och för att stötta ekonomin under krisen. Jobbskatteavdraget beräknas ge mer än 100 000 fler jobb. Det stärker Sveriges ekonomi och ökar drivkrafterna till arbete. En starkare ekonomi och fler jobb skapar förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna under de kommande åren. Pensionerna väntas åren framöver utvecklas gynnsamt och det pågår en översyn av pensionssystemet för att undvika den relativt stora ryckigheten i pensionernas utveckling. Vi ska också pröva förutsättningarna för att förbättra för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.

Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen.
Vi anser att nivån på barnbidraget ska vara på den nivån som är idag. Vi har gjort riktade insatser till familjer lägst ekonomisk standard. Vi har förstärkt bostadsbidraget till barnfamiljer vid två tillfällen 2012 och 2014 och även höjt grundnivån i föräldraförsäkringen från 180 till 225 kronor per dag 2013. Föräldraförsäkringen ska vara som den är idag, men vi vill förstärka incitament till att föräldrar ska vilja dela föräldraledigheten mer jämställt för att föräldrarna vill det.

Hur vill ni stimulera bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?
Vi helrenoverar just nu bostadspolitiken med fokus på att det ska gå snabbare och bli enklare att bygga. Under våren har det fattats beslut om enklare regelverk för att bygga små bostäder, bullerregler som gör det lättare att bygga täta städer och förändringar som gör att det går snabbare från idé till spade i backen. Samtidigt underlättar vi så att befintliga bostäder kan användas mer effektivt, genom exempelvis ökad möjlighet till uthyrning. Vi har avskaffat fastighetsskatten och ersatt den av en lägre fastighetsavgift. Vi föreslår ingen sänkning eller förändring av reavinstbeskattning eller avgiften på eventuellt uppskov. Det är visserligen viktigt med en större rörlighet på bostadsmarknaden, men det sker bäst genom att underlätta ett ökat bostadsbyggande med stabila och hållbara spelregler.

Försäkringar gäller ett år i taget i Sverige och under den tiden kan man inte byta bolag. I Europa ser det annorlunda ut. Hur ser ni på det?
En avtalstid på ett år är en rimlig avvägning mellan konsumentens möjligheter att välja försäkringsgivare och behovet av stabiliteten i ett avtal. Vi ser inget behov av att ändra den praxisen.

Hur vill ni påverka/styra elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?
Vi tycker att det är viktigt att både företag och privatpersoner har tillgång till energi tillförlitligt, till rimliga priser och med liten miljöpåverkan. Under våren har vi fattat beslut om att ge Energimarknadsinspektionen ännu bättre möjligheter att skydda elnätskunderna mot orimliga elnätsavgifter, vilket kommer minskar osäkerheten både för kunderna och företagen.

Hur ser ni på insättningsgarantin? Ska den behållas som den är idag?
Insättningsgarantin är central för att skapa trygghet för konsumenterna på finansmarknaden. Det är viktigt att insättningsgarantin finansieras med medel som aktörerna själva avsätter och därmed inte primärt belastar offentliga utgifter. Efter att regeringen nyligen lyckades få igenom på EU-nivå att insättningsgarantin gäller i nationell valuta istället för euro, vilket stärker konsumentskyddet, ser vi inget behov av att förändra insättningsgarantin i nuläget.

Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag?
De viktigaste faktorerna för att fler ska kunna spara är ordning och reda i ekonomin samt mer pengar i plånboken. Att Sverige har haft stora ökningar av de disponibla inkomsterna, bland annat tack vare jobbskatteavdraget, är därför mycket välkommet. Alliansen har även infört investeringssparkontot samt arbetar aktivt för att stärka konsumenternas ställning vid försäljning av sparprodukter från bankerna.

Har ni några planer för socialbidraget?
Ekonomiskt bistånd (f.d. socialbidrag) utgör en del av välfärdssamhällets yttersta skyddsnät för att ge trygghet och stöd till de människor som av olika anledningar hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Tanken är att bidraget ska träda in under korta perioder när andra försörjningsmöjligheter är uttömda och räknas upp årligen utifrån ett index. Tyvärr fastnar en del människor i långvarigt bidragsberoende. Insatserna med att hjälpa människor tillbaka från ett sådant utanförskap ut i arbetslivet är en av våra viktigaste prioriteringar.

 

11 snabba frågor
Vi har även bett Moderaterna svara på elva korta frågor.
 1. Skatten på pension?

Behålla.
 2. Skatten på arbete?

Behålla.
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 5. Restaurangmomsen?

Behålla.
 6. Arbetsgivaravgifter för unga?

Behålla.
 7. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej.
 8. Ränteavdraget?

Ha kvar.
 9. Studiebidraget?

Behålla.
 10. Pappadagar?

Som idag.
 11. Avdrag för privat pensionssparande?

Minska.
 


 

Stort tack till Moderaterna och till alla er som bidragit med frågor till partierna!


 

Christina Sahlberg, author

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom på Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och två år senare debuterade hon som författare med boken “Fixa din privatekonomi” på Roos & Tegnérs bokförlag. 2021 gav hon ut boken “Egen ekonomi” på samma förlag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi - till din brevlåda - varje vecka.

Vi har mottagit din anmälan till vårt nyhetsbrev. Du kan såklart avanmälan dig när du vill.

De senaste artiklarna

Visa alla artiklar

Relaterade artiklar


Läs vidare


Nästa artikel

Nu ska elfakturorna bli tydligare!

1 minuts läsning

  Många tycker att elfakturan är en djungel att förstå. De senaste åren har elbolagen på eget bevåg och tack vare ändrade regler gjort sina fakturor enklare. Regeringen och Ei vill dock se ytterligare förbättringar på områ...

Föregående artikel