Så blir din privatekonomi om Vänsterpartiet får bestämma

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
6 minuters läsning
Så blir din privatekonomi om Vänsterpartiet får bestämma

Vi har frågat våra riksdagspartier om vilka planer de har för våra plånböcker efter valet. Här presenterar vi Vänsterpartiets svar.

1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Höja pensionen?

Vänsterpartiet har precis drivit igenom den största höjningen av garantipensionen sedan det nya pensionssystemet infördes. Nu vill vi gå vidare och höja inkomstpensionerna med i genomsnitt runt 2 000 kronor per månad. Vi anser även att garantipensionen bör följa inkomstutvecklingen istället för prisutvecklingen. Dessutom anser vi att pensionsrätterna bör baseras på den bakomliggande inkomsten vid föräldraledighet, arbetslöshet och sjukskrivning.

2. Hur ser ni på flytträtten för pension?

Vi är positiva till de lättnader och regelförenklingar som gjorts och som gör det lättare att flytta pensionssparande.

3. Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för tex barnbidraget och föräldraförsäkringen.

Barnbidraget och andra ersättningar behöver indexeras så att de följer med pris- och inkomstutvecklingen. Idag halkar de efter när allt annat blir dyrare. Bostadsbidraget behöver reformeras så att risken för återbetalningskrav minskar och ersättningsnivåerna svarar bättre mot dagens hyror.
Vi vill se ett jämnare uttag av föräldrapenning och anser att föräldrapenningen ska delas lika. Dessutom bör en större andel av föräldradagarna reserveras till barnets första år. Resterande dagar bör öronmärkas till följande år, med ett visst antal dagar per år, för att möjliggöra ledighet i samband med skollov och liknande 

4. Skatt på arbete, vill ni förändra den?

Vi vill återupprätta principen om lika skatt på lika inkomst, vilket innebär sänkt skatt för de som t.ex. är arbetslösa och sjukskrivna. Vi vill höja skatten på höga inkomster, eftersom det behövs resurser om Sverige ska ha en stark sjukvård, skola och annan välfärd.

För vanliga löntagares ekonomi är även trygghetssystemen centrala. Försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet måste ge den trygghet människor behöver. A-kassan har urholkats i flera decennier och ger inte längre inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Under pandemin gjordes tillfälliga förstärkningarna som är bra men inte tillräckliga. För att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring krävs ytterligare förbättringar. Vänsterpartiets mål är att 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. Vi vill därför höja den högsta dagpenningen och grundbeloppet (tak och golv), indexera ersättningsbeloppen till löneutvecklingen, höja ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd, förbättra kvalificerings- och ersättningsvillkoren och återinföra studerandevillkoret.

5. Hur vill ni stimulera bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten? Göra det lättare för unga att komma in på marknaden?

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. För att kunna göra det krävs en aktiv statlig bostadspolitik. Vi vill bl.a. inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror samt ställa högre krav på kommuner att planera och bygga bostäder. Vi vill även öka den statliga finansieringen av bostadsbyggandet, genom att bl.a. återinföra investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder som togs bort vid årsskiftet av de borgerliga partierna samt införa statliga topplån för byggande av hyresrätter med rimliga hyror.

Att bygga bort bostadsbristen tar tid som en ung person inte alltid har. Ett sätt att underlätta för t.ex. ungdomar är att de kommuner som lider av hög bostadsbrist genom sin kommunala bostadsförmedling erbjuder tidsbegränsade hyreskontrakt specifikt riktade till ungdomar, vilket ger yngre personer möjlighet att samla kötid för ett framtida förstahandskontrakt. Vidare bör kommunerna använda sig mer av s.k. kompiskontakt, där man delar hyreskontrakt med en eller flera personer. På så vis har personer som ännu inte hunnit stå i någon bostadskö möjligheter att slippa bo i otrygga andrahandskontrakt på öppna marknaden i väntan på ett eget kontrakt. 

De sammanlagda kreditrestriktioner med bolånetaket och amorteringskravet gör att många unga stängs ute från bostadsmarknaden. Om amorteringskravet ska vara kvar på nuvarande nivå vill vi att bolånetaket på 85 procent slopas.

När det gäller reavinsten tycker Vänsterpartiet att taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad bör sänkas till 1,4 miljoner, och vi är emot att man helt har slopat uppskovsräntan.

Vänsterpartiet stoppade förslaget om marknadshyror eftersom det skulle innebära kraftigt höjda hyror.

6. Hur vill ni påverka/styra elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?

Elmarknaden är ett av de största misslyckade marknadsexperimenten. Sedan avregleringen av elmarknaden och elnätet på 1990-talet har priserna stigit kraftigt och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Därför vill Vänsterpartiet införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet, vilket kommer att leda till minskade avgifter för alla hushåll.

7. Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag?

Genom att vår ekonomiska politik innebär förbättrad ekonomi för låg- och medelinkomsttagare får fler människor möjlighet att spara. Vi har inga förslag på nya avdrag eller liknande för att specifikt gynna sparande.

8. Vill ni förändra skatten på Investeringssparkontot?

Vi föreslår att det införs ett tak för sparande på ISK på 1 miljon kronor. Sparande utöver taket ska beskattas med den vanliga skatten på kapitalinkomster, som i dag ligger på 30 procent.

9. Har ni några planer för försörjningsstödet?

Vi vill höja dagersättningen så att den betalas ut enligt nivån på riksnormen i försörjningsstödet. Vi vill även höja försörjningsstödet med 500 kronor per barnhushåll och månad, samt 200 kronor per barn och månad. För inkludering och etablering på arbetsmarknaden krävs fler kompletterande åtgärder, såsom individuellt anpassade satsningar på utbildning och arbetslivserfarenhet.
 
Elva snabba frågor

 • Skatten på pension? Behålla.
 • Skatten på arbete? Både och: vi vill ha höjd skatt för höginkomsttagare och sänkt skatt för många med låga inkomster.
 • Skatten på drivmedel? Vi står bakom en tillfällig sänkning av skatten på bensin och diesel. Detta för att dämpa prischocken som uppstått på grund av Rysslands invasion av Ukraina, men sänkningen ska vara just tillfällig.
 • Återinföra fastighetsskatten? Ja.
 • Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten? Ja.
 • Restaurangmomsen? Höja.
 • Arbetsgivaravgifter för unga? Höja. Det är ett enormt dyrt sätt att skapa jobb, stort slöseri på pengar
 • Privatekonomi som ämne i grundskolan? Nej.
 • Ränteavdraget? Sänka. 
 • Studiebidraget? Höja. 
 • Föräldradagar bundna till en förälder? Fler.​

Ps. Glöm inte att rösta 11 september! Vid förra valet (2018) var valdeltagandet 87,18 procent, det högsta valdeltagandet sedan riksdagsvalet 1985. Ds.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Elbil, laddhybrid, diesel eller bensin?

2 minuters läsning

Idag finns det en hel uppsjö av bilar att välja mellan som går på olika drivmedel. Bensin, diesel, hybrid eller elbil men vilken bil är egentligen billigast att äga och vilka är fördelarna och nackdelarna med de olika motorerna?   Bensinbil ...

Föregående artikel
Detta drar mest el i en lägenhet
3 minuters läsning