Så påverkar coronaviruset din pension

Pension /
Så påverkar coronaviruset din pension

Vi är i tider av oro. För vår egen hälsa men ännu oftare för våra nära och käras hälsa. Åtgärderna är tuffa och påverkar arbetstagare och företagare. Sparare ser sina besparingar sjunka i värde på börsen. Pensionärer och blivande pensionärer är oroliga för hur deras pension kommer påverkas. Därför kommer en ordentlig genomgång av coronavirusets effekt på pensionen, skriven av Sharon Lavie.

Inkomstpensionen

Våra pensioner anpassas efter hur ekonomin i Sverige utvecklas. Förenklat kan man säga att när vi är många som är i arbete och betalar in till pensionssystemet, samt ekonomin utvecklas väl, kommer värdet på pensionskontot räknas upp med ett inkomstindex. I sämre tider om färre är i arbete och betalar in till systemet så används istället ett balansindex, en slags broms som gör att värdet räknas upp i lägre takt eller till och med minskar. Vid en dålig utveckling av den svenska ekonomin sjunker pensionerna, vid en positiv utveckling ökar pensionerna. Vi vet ännu inte hur den svenska ekonomin kommer påverkas och under hur lång tid. Skulle vi få en kraftig lågkonjunktur skulle det kunna innebära en negativ påverkan på inkomstpensionen, men man ska komma ihåg är att det i systemet även finns buffertar som gynnats av de senaste årens mycket goda börsår, därför kommer det dröja innan en eventuell broms slår till.

Premiepensionen

Denna del av den allmänna pensionen är fortfarande en liten del av den totala pensionen. Den är exponerad mot börsen och påverkas av senaste månadens börsfall. Här ser det dyster ut för de flesta. Har du inte gjort något val så ligger dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Detta fondval anpassar risken till din ålder och från 55 års ålder byter den automatisk ut en del av dina aktiefonder mot räntefonder. Har du aktivt valt andra fonder bör du titta till om risken passar dig. Beroende på om du snart ska gå i pension kan du välja att successivt byta ut några av fonderna till räntefonder eller om det är många år kvar välja att låta sparandet ligga kvar. Se bara till att de fonder du väljer inte har väldigt höga avgifter.

Tjänstepensionen - förmånsbestämd eller premiebestämd

Det finns två typer av tjänstepension. Förmånsbestämd och premiebestämd. Det är vanligare med förmånsbestämd pension bland de som ska gå i pension inom några år, och denna påverkas inte av börsens utveckling. Storleken på den förmånsbestämda pensionen påverkas av din lön under dina sista arbetsår. De som är yngre har till större del premiebestämd pension med frihet att placera den som man vill, vilket gör att tjänstepensionen påverkas av börsraset, men å andra sidan finns det gott om tid att återhämta sig.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring

De som har premiebestämd pension kan välja att ha pengarna i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Har du valt en traditionell försäkring placeras pengarna av ett försäkringsbolag i en blandning av räntor, aktier och andra tillgångar som till exempel fastigheter och skog. Dessutom finns en garanti på att ditt kapital inte ska sjunka under en viss nivå. Denna förvaltning är lite mindre riskfylld då dina pengar inte enbart är exponerade på börsen.
 
Har du valt en fondförsäkring är dina pengar placerade i fonder. Och andelen aktier är oftast större än i en traditionell försäkring. Där kommer du märka att dina tjänstepensionspengar påverkas av börsens svängningar. Har du långt kvar till pensionering är börsens fall inget som förväntas påverka din pension nämnvärt eftersom börsen har lång tid på sig att vända upp igen.

Privat sparande

Det är viktigt att ha olika typer av sparande beroende på när de ska användas. Alla pengar som ska användas inom kommande tre år bör inte ligga på börsen, någonsin. Ha ett separat sparande till oväntade händelser en buffert helt enkelt på ett vanligt sparkonto. Ditt långsiktiga sparande kan du välja att ha på ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller på ett fondkonto.

Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring

Har du valt något av ISK eller KF ska du tänka på att det inte bara är värdet på de placeringar som du har på kontot som påverkas negativt. Både dessa sparandeformer schablonbeskattas med 0,375 procent av kapitalunderlaget för inkomståret 2020, vilket innebär att du skattar på pengarna som ligger där även om de har förlorat i värde. När börsen går bra och värdet ökar så är det en fördel med låg schablonbeskattning, just nu är det dock till din nackdel. Väljer du att sälja dina fonder i dessa två sparkonton får du inte göra avdrag för dina förluster i deklarationen. Inte heller fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på dessa konton är avdragsgilla.

Fondkonto

Har du pengar på ett fondkonto, betalar du 0,12 procent av fondvärdet i skatt varje år baserat på värdet på fondandelarna hade den 1 januari det år du deklarerar för. Här är risken att du skattar för fonder med ett värde som är mycket högre än vad de är värda den dagen du ska deklarera. Säljer du dina fonder med förlust får du efter eventuell kvittning gör en skattereduktion med 30 procent av underskottet.
 
Guldregel

Även om det känns dystert just nu är det sämsta du kan göra att hoppa ut och in på börsen i takt med svängningarna. Det är helt enkelt för svårt att hitta rätt timing och kan innebära att du alltid säljer billigt och köper dyrt. Det finns en guldregel att följa som är bättre för dig som vill ha ett långsiktigt sparande och det är att fördela inköpen under året. Månadssparar du köper du både i nedgång och uppgång vilket innebär att du får fler aktier och fonder när börsen rasar, som sedan kan öka i värde när börsen och konjunkturen vänder igen.
 

Skriven av Sharon Lavie, familjeekonom Ikano Bank och expert i Compricers Expertpanel


Ränteöversikt sparkonto

Här får du en översikt över alla Sveriges sparkonton och sparräntor.
Om du vill sortera i tabellen trycker du på respektive bindningstid i tabellhuvudet.

Aktuella sparkontoräntorÖvrig information

Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.

För bundna räntor visas den fasta räntan under perioden. Den effektiva årsräntan blir normalt lägre eftersom kapitalet för de flesta konton kapitaliseras efter löptidens slut.

När du väljer sparkonto tänk på att inte bara jämföra räntan. Om du vill kunna ta ut pengarna när du vill utan avgifter bör du välja ett konto med fria uttag. Om du vill vara säker bör du även välja ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin handhas av Riksgälden och täcker belopp upp till 950 000 kr per kund. Tänk på att om du väljer ett konto utan insättningsgaranti har du inte detta skydd.

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
Bilförsäkring
Halvförsäkring, Nissan j10 nissan qashqai
  • Lägst årskostnad 1 524 kr
  • Högst årskostnad 2 738 kr
  • Att spara 1 214 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Varningen: Minusränta på våra sparkonton.
Varningen: Minusränta på våra sparkonton.
Ditt bolån. Ekonomiskolan del 8.
Ditt bolån. Ekonomiskolan del 8.
Nästan en halv miljon hushåll betalar tusenlappar i onödan för sin el
Nästan en halv miljon hushåll betalar tusenlappar i onödan för sin el

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin