Så vill Centerpartiet påverka din plånbok

Privatekonomi /
Så vill Centerpartiet påverka din plånbok

Vi har frågat våra riksdagspartier om vilka planer de har för att förbättra våra plånböcker efter valet. Hur vill de påverka bostadspolitiken, pensionerna och sparandet? Idag presenterar vi Centerpartiets svar.


1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?

Centerpartiet vill höja pensionen för de pensionärer som har enbart garantipension eller låg inkomstpension. Genom att höja lägstanivån på pensionen gynnar vi dem som är mest utsatta ekonomiskt. Samtidigt behåller vi skillnaden till dem som arbetat ett helt yrkesliv.

Vi föreslår också att skatten för äldre sänks i flera steg. Förutom att sänka skatten på pension, föreslår vi att gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt höjs. Det gäller alla, oavsett om man har inkomst från lön eller pension. Vi tycker inte att inkomst från arbete och pension ska beskattas olika.

Vi vill se över nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp för äldre. Det varierar nämligen mellan kommunerna. Vi vill även att högkostnadsskyddet för äldre ska ses över och justeras.


2. Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen?

Centerpartiet tycker att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna, eftersom båda föräldrarna har ansvaret för barnet. Det ska inte spela någon roll om föräldrarna bor tillsammans eller inte.

Föräldraförsäkringen ska ta hänsyn till att familjer ser olika ut och måste ha frihet att själva bestämma hur de ska fördela föräldradagarna. Dagens modell ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Vi värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader.

Föräldraförsäkringen behöver bli mer flexibel för att passa olika familjekonstellationer och arbetssituationer. Därför vill Centerpartiet att det ska vara möjligt för föräldrar att överlåta dagar till max två närstående personer. Det kan till exempel handla om mor- och farföräldrar eller bonusföräldrar. Det skulle göra föräldraförsäkringen mer modern och förenkla vardagen för familjer.


3. Vill ni förändra reglerna för sjukpenning?

Sjukförsäkringen ska ge tidigt stöd och snabb hjälp till återgång i arbete med täta uppföljningar och avstämningar. Centerpartiet vill därför se en bortre gräns i sjukförsäkringen. När den bortre gränsen nås prövas man mot arbetsmarknaden för att finna lämpligt arbete i lämplig omfattning. Allt utifrån egna förmågan. Kan man inte alls arbeta ska man få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning.

4. Bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten, amorteringskravet, fastighetsskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?

Samtidigt som reavinstskatten bidrar till den låga rörligheten på den svenska bostadsmarknaden bör väldigt stora vinster på värdeökningar kunna beskattas. Centerpartiet vill se förändring som gör skatten blir mer rimlig. Den som gör en långsiktig investering i sitt boende bör inte bestraffas, medan kortsiktig spekulation på heta bostadsmarknader inte ska gynnas.

Att öka rörligheten på bostadsmarknaden är bland det allra viktigaste som behöver göras inom bostadspolitiken. Rörligheten behöver öka såväl inom det hyrda boendet som inom det ägda. Det är nödvändigt för att människor ska kunna göra en bostadskarriär, och för att fler ska kunna ta ett första steg in på bostadsmarknaden. Flyttskatterna måste sänkas. För att åstadkomma en reform som står sig över tid är det viktigt att det går att åstadkomma en bred blocköverskridande uppgörelse om bostadspolitiken. I en sådan uppgörelse behöver reavinstskatten och ränteavdragen tas upp. Att återinföra fastighetsskatten är dock inte aktuellt för oss. Det är viktigt att sänka trösklarna till bostadsmarknaden för unga, dels genom ett bosparande och även genom att främja uthyrning i andra hand genom avdragsrätt för intäkterna. De skärpta amorteringskraven var Centerpartiet kritiska till när de infördes, och vi står fast vid den kritiken.


5. Hur vill ni påverka elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?

De senaste årens prisökning på elnäten är oacceptabel. Vi behöver en tydligare reglering som ökar effektiviteten i näten och som också styr mot användandet av ny teknik. Man måste inte alltid dra ny kabel, med smarta elnät och rätt styrning finns andra lösningar. Tyvärr funkar den sortens lösningar dåligt i dagens lagstiftning.

Centerpartiet vill ge villaägare möjlighet att producera egen energi genom vårt gröna avdrag för solvärme och solel. Det skapar större oberoende från elbolagen och sänker elräkningen, eftersom den som producerar sin egen el slipper både elskatt och elnätsavgift på de delarna.


6. Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag? Nytt sparande för privatpension?

Vi var och är fortsatt djupt kritiska till regeringens höjda skatt på investeringssparkontot.

7. Har ni några planer för socialbidraget?

I takt med att utanförskapet ändrat karaktär befinner sig en allt större andel av de arbetslösa i andra transfereringssystem än arbetslöshetsförsäkringen. Ett viktigt steg för att stärka arbetslinjen är därför att reformera systemet för ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Det är viktigt med tydliga krav på aktivitet och motprestation för att få bidrag. Ett grundläggande krav på den som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet är att den arbetssökande aktivt söker jobb och står till arbetsmarknadens förfogande.

8. Hur ser ni på flytträtten för vårt pensionssparande?

Varje person bör ha frihet att själv välja hur pengarna ska placeras i pensionssparandet. Vi vill därför införa en allmän flytträtt för allt pensionssparande.

9. Vill ni begränsa höga räntor på blancolån–införa ett räntetak?

Ja. Blancolån kan skapa stora problem med överskuldsättning och sätta människor i väldigt svåra situationer. Bland annat har Centerpartiet i riksdagen bidragit till att rikta ett tillkännagivande mot regeringen som innebar att denna skulle göra en uppföljning för att se om lagstiftningen om sms-lån har fått avsedd effekt. Detta resulterade i en utredning som presenterades i oktober 2016.

10. Vill ni förändra premiepensionssystemet? Ställa tuffare krav på fonderna i systemet? Begränsa antal fonder?

Nyligen har vi tillsammans med övriga partier i Pensionsgruppen beslutat om att i pensionsöverenskommelsen göra om premiepensionen för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner, bland annat med ett fondtorg. Därför ser vi inte i nuläget att ytterligare förändringar behöver ske.
 

11 korta:1. Skatten på pension?

Samma som på arbete
 2. Skatten på arbete?

Sänka.
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. A-kassan?

Högre i början med snabbare avtrappning.
 5. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 6. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Ja.
 7. Ränteavdraget?

Trappa ner.
 8. Studiebidraget?

Behålla.
 9. Amorteringskravet?

Sänka.
 10. Föräldradagar man inte kan ge bort?

Behålla.
 11. Föräldrapenningen?

Behålla.
 


 

Stort tack till Centerpartiet och till alla er som bidragit med frågor till partierna. Glöm inte att rösta den 9 september!

Läs Liberalernas svar här >>

Läs Socialdemokraternas svar här >>

Läs Kristdemokraternas svar här >>


Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
Bilförsäkring
Halvförsäkring, Mitsubishi outlander tur
  • Lägst årskostnad 2 024 kr
  • Högst årskostnad 3 946 kr
  • Att spara 1 922 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Varför är det olika skatt i olika kommuner? Och vilken skattetabell har jag som pensionär?
Varför är det olika skatt i olika kommuner? Och vilken skattetabell har jag som pensionär?
Dyraste och billigaste miljöbilen att äga 2020
Dyraste och billigaste miljöbilen att äga 2020
Rörlig eller bunden ränta på 2-5 års sikt?
Rörlig eller bunden ränta på 2-5 års sikt?

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin