Så vill Kristdemokraterna påverka din plånbok

Privatekonomi /
Så vill Kristdemokraterna påverka din plånbok

Vi har frågat våra riksdagspartier om vilka planer de har för att förbättra våra plånböcker efter valet. Hur vill de påverka bostadspolitiken, pensionerna och sparandet? Idag presenterar vi Kristdemokraternas svar.


1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?

Ja, vi vill ta bort hela skillnaden i beskattning mellan pension och arbete, vilket vi helt finansierat i vår budget. Men det räcker inte för att stärka den ekonomiska situationen för de pensionärer med lägst inkomst. Därför föreslår vi en höjning av bostadstillägget med 500 kr i månaden för ensamstående och med 300 kronor i månaden för sammanboende. Vi höjer också taket i bostadstillägget till 7500 kr. Utöver detta har vi medverkat till att höja garantipensionen.

2. Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen?

Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Vi vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme samt stärka barnfamiljers ekonomi.  Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Vi vill också göra det möjligt för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.  Vi höjer även bostadsbidraget för barnfamiljer och återinför fritidspengen för barn i familjer med försörjningsstöd. Vi föreslår även ett jobbskatteavdrag för föräldrar om 500 kronor per förälder. Vi vill öka pensionsrätten för föräldrar fler barnrättsår och höjd jämförelseinkomst samt att premiepensionen automatiskt delas lika för föräldrar med gemensamma barn.

3. Vill ni förändra reglerna för sjukpenning?

Vi vill göra sjukförsäkringen mer flexibel genom att de fasta stegen - 25, 50, 75 och 100 % - ibland annat sjukpenning slopas. På så sätt finns det större förutsättningar för att ta i beaktande den individuella arbetsförmågan. Sjukskrivna ska även kunna få ett eget personligt stöd - en mentor under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Vi vill också återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen i syfte att skapa en bättre rehabiliteringsprocess och kontinuerligt hjälpa den sjukskrivne tillbaka till arbete efter förmåga. Alla kan inte arbeta 100 procent men alla ska få arbeta 100 procent av sin förmåga. Kristdemokraterna föreslår dessutom sänkt skatt för alla som exempelvis har sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller rehabiliteringspenning. På så sätt stärker vi ekonomin för dessa grupper.

Vi har även ett förslag som innebär att sjukskrivna ska kunna få ett eget personligt stöd – en mentor - under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Ett sådant stöd skulle kunna vara betydelsefullt i övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, särskilt för personer med psykiatriska diagnoser.


4. Bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten, amorteringskravet, fastighetsskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?

Vi ville inte att det skärpta amorteringskravet (skuldkvotstak) skulle införas och anser att det bör tas bort i samband med en större bostadspolitisk översyn. Det stänger ute främst hushåll med låga men stabila inkomster.

Om Kristdemokraterna får bestämma kommer fastighetsskatten aldrig att återinföras. Vi var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende.

Vi vill förändra reglerna för flyttskatterna (uppskov). Vår bild är att det inte främst är storleken på skatterna som är problemet, utan tidpunkten när de tas ut. Vi vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad och att det regelverket blir permanent. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. Det skulle öka rörligheten.

Vi har också förslag på nedtrappat ränteavdrag och att detta växlas i huvudsak mot sänkta inkomstskatter.  


5. Hur vill ni påverka elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?

Utvecklingen idag är en beklaglig konsekvens av uteblivna investeringar med låsningar kring vissa energislag och i energisystemets infrastruktur.

6. Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag? Nytt sparande för privatpension?

Den nuvarande regeringen har i två steg höjt skatten på det populära investeringssparkontot. Vi vill ta bort den senaste höjningen. Sparande måste premieras, inte straffas. Utöver detta vill vi se till att fler börjar spara till sitt boende. Därför har vi föreslagit ett subventionerat bosparande som ska kunna ske mellan 18 till 34 års ålder. För att man ska kunna få tillväxt på pengarna vill vi utreda ett bosparande som ska kunna ske inom systemet med ISK, vilket kan möjliggöra ett fondsparande.

7. Har ni några planer för socialbidraget?

Kristdemokraterna vill införa en motprestation vid försörjningsstöd (socialbidrag), ett arbetskrav motsvarande 20 timmar per vecka för den som mottar försörjningsstöd i minst 3 månader. Det kan omfatta oavlönat samhällsnyttigt arbete och kan utföras inom ideella föreningar, hjälporganisationer eller kommunal verksamhet. Kravet omfattar inte personer som mottar försörjningsstöd p.g.a. sjukdom eller som uppbär annan aktivitet, exempelvis de som har ett arbete, personer som tar ut föräldrapenning, eller personer som genomgår praktik.

8. Hur ser ni på flytträtten för vårt pensionssparande?

Människor bör så långt det är möjligt själva få bestämma över var de har sitt pensionssparande. Vi skulle vilja se fri flytträtt, vilket skulle möjliggöra flytt till billigare fonder, bättre förvaltning osv.  

9. Vill ni begränsa höga räntor på blancolån – införa ett räntetak?

Ja, vi tycker att räntetak ska införas och står därför bakom de förändringar som nu kommer införas i konsumentkreditlagen. Det innebär bl.a. att det ska införas ett räntetak och kostnadstak för snabblån och andra kredit med höga kostnader. Lagändringarna kommer också innebära att konsumenterna bättre ska upplysas om riskerna. Dessutom stärks skyddet mot påverkan genom marknadsföring.

10. Vill ni förändra premiepensionssystemet? Ställa tuffare krav på fonderna i systemet? Begränsa antal fonder?

Ja, vi vill skärpa reglerna och kraven i premiepensionssystemet. Därför står vi bakom propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart pensionssystem” som ställer krav på fondens historik, fondförvaltaren och hur avtal ska ingås. Det kommer minska antalet fonder men samtidigt bibehålla det i grunden goda systemet där människor själva får välja fonder och hantera en del av sitt pensionskapital. Det vill vi värna. Vi vill även att premiepensionen automatiskt delas lika mellan föräldrar med gemensamma barn upp till tolv år. Vi slopar samtidigt avgiften som finns vid överföring av premiepension.

11 korta:1. Skatten på pension?

Sänka.
 2. Skatten på arbete?

Sänka.
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. A-kassan?

Sänka.
 5. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 6. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Ja.
 7. Ränteavdraget?

Trappa ner.
 8. Studiebidraget?

Sänka.
 9. Amorteringskravet?

Sänka.
 10. Föräldradagar man inte kan ge bort?

Färre.
 11. Föräldrapenningen?

Behålla.
 


 

Stort tack till Kristdemokraterna och till alla er som bidragit med frågor till partierna. Glöm inte att rösta den 9 september!

Läs Liberalernas svar här >>

Läs Socialdemokraternas svar här >>


Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
El
Fast pris, bor i lägenhet, 20000 kWh/år
  • Lägst årskostnad 6 473 kr
  • Högst årskostnad 12 225 kr
  • Att spara 5 752 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Varför är det olika skatt i olika kommuner? Och vilken skattetabell har jag som pensionär?
Varför är det olika skatt i olika kommuner? Och vilken skattetabell har jag som pensionär?
Dyraste och billigaste miljöbilen att äga 2020
Dyraste och billigaste miljöbilen att äga 2020
Rörlig eller bunden ränta på 2-5 års sikt?
Rörlig eller bunden ränta på 2-5 års sikt?

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin