Vill du ha hjälp? Ring oss! 08-5000 2000

Så vill Socialdemokraterna påverka din plånbok

Privatekonomi  / 
Så vill Socialdemokraterna påverka din plånbok
Vi har frågat våra riksdagspartier om vilka planer de har för att förbättra våra plånböcker efter valet. Hur vill de påverka bostadspolitiken, pensionerna och sparandet? Idag presenterar vi Socialdemokraterna svar.


1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?

S-MP-regeringen har successivt tagit bort skatteklyftan mellan ålderspensionärer och löntagare. Den finns inte kvar för de som tjänar under 17 000 kronor i månaden och är sänkt för alla upp till 35 000 kronor i månaden. Vi vill ta bort denna skatteklyfta helt till den 1 januari 2020.

2. Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen?                  

Från den 1 mars genomförs en höjning av barnbidraget med 200 kr per månad. Vi vill att en successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen genomförs och att föräldraförsäkringen moderniseras så att den fungerar för alla familjekonstellationer.

Föräldraförsäkringen ska individualiseras och delas lika mellan föräldrarna.

3. Vill ni förändra reglerna för sjukpenning?

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över sjukförsäkringen och begreppen normalt förekommande arbete och särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga. Vi avvaktar utredningens förslag som ska presenteras under 2019.

4. Bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten, amorteringskravet, fastighetsskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?

Vi är kritiska till att alliansregeringen ändrade fastighetsskatten utan att samtidigt ändra ränteavdragen vilket starkt bidragit till den skattemässiga obalans som uppstått mellan upplåtelseformerna. Det är viktigt för hushållen med tydliga och långsiktiga regler för boendebeskattningen. Om vi ska genomföra skattereformer på bostadsområdet nästa mandatperiod kräver de ett brett stöd i Riksdagen för att skattereglerna ska vara hållbara över tid.

5. Hur vill ni påverka elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?

Nuvarande system fungerar inte. Vi vill att konsumenterna ska ha rätt till rimliga priser samtidigt som företagen kan ha en avkastning för att kunna göra investeringar och ha vissa marginaler. Regeringen har därför gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att lägga fram förslag om ett nytt system. Detta har de nu gjorts och har varit ute på remiss. Vi kommer att återkomma med ett förslag på hur vi kan skapa en bättre balans och en rimligare utveckling än vad vi har haft.

6. Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag? Nytt sparande för privatpension?


Nej, investeringssparkonto finns redan som mycket lönsam sparform

7. Har ni några planer för socialbidraget?

Vi har idag inga konkreta förslag som kan komma att påverka försörjningsstödet (socialbidraget). Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hela Socialtjänstlagen. Den kommer att lägga sina förslag i december i år. Först efter att den har lagt sina förslag kan vi ge besked om det finns förslag som kan bli aktuella att genomföra.

8. Hur ser ni på flytträtten för vårt pensionssparande?

Så som gäller nu, att man kan flytta den delen av tjänstepensionen som man själv har rätt att förvalta om det är inskrivet i kollektivavtal eller om försäkringsbolaget har infört flytträtt, tycker vi är bra. När det gäller kostnaden för flytten behöver transparensen bli tydligare, vilket vi har arbetat för under mandatperioden.

9. Vill ni begränsa höga räntor på blancolån – införa ett räntetak?

Vi har infört ett räntetak för de dyraste krediterna. Nu följer vi utvecklingen och kan tänka oss att återkomma med fler åtgärder om det behövs.

10. Vill ni förändra premiepensionssystemet? Ställa tuffare krav på fonderna i systemet? Begränsa antal fonder?

Premiepensionen ska bidra till en rimlig levnadsstandard för pensionärerna. Under lång tid har vi sett problem med höga avgifter, aggressiv försäljning och rent av brottslig verksamhet. Därför har riksdagen nu beslutat om en lång rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen. För att förbättra systemet har den gemensamma pensionsgruppen också kommit överens om att minska antalet fonder.

11 korta:1. Skatten på pension?

Sänka.
 2. Skatten på arbete?

Behålla.
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. A-kassan?

Höja.
 5. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 6. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej.
 7. Ränteavdraget?

Behålla.
 8. Studiebidraget?

Höja.
 9. Amorteringskravet?

Behålla.
 10. Föräldradagar man inte kan ge bort?

Fler.
 11. Föräldrapenningen?

Höja.
 


 

Stort tack till Socialdemokraterna och till alla er som bidragit med frågor till partierna. Glöm inte att rösta den 9 september!

Läs Liberalernas svar här >>

Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se

Compricer Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Compricer Jämförs just nu
Bilförsäkring
Halvförsäkring, Volvo m + v50 v50
  • Lägst årskostnad 3 531 kr
  • Högst årskostnad 4 394 kr
  • Att spara 863 kr

Jämför här

Compricer Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!
Bilförsäkring

Jämför här

Compricer Senaste nyheterna
2019-05-14

Men trots det har genomsnittspriset på el varit ovanligt högt under maj månad. Orsaken är bland annat vindkraften. Hur mycket betalar du för din el?

Läs mer här

Compricer Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Min Stora dag
Compricer Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin