Så vill Vänsterpartiet påverka din plånbok

Privatekonomi /
Så vill Vänsterpartiet påverka din plånbok

Vi har frågat våra riksdagspartier om vilka planer de har för att förbättra våra plånböcker efter valet. Hur vill de påverka bostadspolitiken, pensionerna och sparandet? Idag presenterar vi Vänsterpartiets svar.

1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?

Vi vill göra om pensionssystemet i grunden. Till det låter sig göras vill vi bl.a. höja garantipensionen och avskaffa både bromsen och den s.k. pensionärsskatten. Principen om lika skatt vid lika inkomst ska återupprättas.

2. Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen?

Vi har under mandatperioden höjt grundnivån i föräldraförsäkringen. Det ojämna uttaget av föräldraledigheten har negativa effekter för kvinnors löneutveckling, anställnings- och arbetsvillkor samt sjukfrånvaro och pension. Att uppnå ett jämnt uttag av föräldraledighet är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Det kommer inte ske av sig självt, därför behöver föräldraförsäkringen individualiseras.

3. Vill ni förändra reglerna för sjukpenning?

Vi vill höja taket samt göra förbättringar av sjukförsäkringssystemet.

4. Bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten, amorteringskravet, fastighetsskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?

Vi vill trappa ned ränteavdraget med 1-2 procentenheter per år under 5 år och införa ett tak på hur mycket man får dra av. Om ränteavdragen trappas ned vill vi lätta på amorteringskraven och bolånetaket. Vi vill införa en fastighetsskatt på höga taxeringsvärden. Vi har inga förslag på att ändra reglerna för uppskov av reavinst.

5. Hur vill ni påverka elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?

Avregleringen av elmarknaden har lett till betydligt högre avgifter och det är uppenbart att vinstmaximerande företag inte har något intresse av att varken hålla priserna nere eller att ta hänsyn till de samhällspolitiska effekter höjda avgifter kan få. Vi vill införa enhetligare elnätstaxor för att utjämna de orättvisa skillnader som finns i dag.

6. Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag? Nytt sparande för privatpension?

Nej, däremot vill vi införa en skattereduktion på 237 kronor per månad på alla inkomster upp till 30 000 kr i månaden.

7. Har ni några planer för socialbidraget?

Trycket på kommunernas försörjningsstöd är stort. Idag fungerar försörjningsstödet inte som ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Många tvingas leva på försörjningsstöd i flera år. Försörjningsstödet måste följa med inkomstutvecklingen i samhället. Vi vill bland annat att dator och internetuppkoppling ska ingå i riksnormen. I samarbete med regeringen har vi höjt försörjningsstödet för barnfamiljer.

8. Hur ser ni på flytträtten för vårt pensionssparande?

Det är en fråga som vi ska titta närmare på.

9. Vill ni begränsa höga räntor på blancolån – införa ett räntetak?

Vi håller på att titta på frågan.

10. Vill ni förändra premiepensionssystemet? Ställa tuffare krav på fonderna i systemet? Begränsa antal fonder?

Vi är kritiskt till PPM-systemet och anser bl.a. att medlen istället bör överföras till inkomstpensionen. Så länge PPM finns kvar vill vi att allt pensionssparande som är offentligt kontrollerat ska sluta investera i klimatfarlig verksamhet.

11 korta:1. Skatten på pension?

Sänka.
 2. Skatten på arbete?

Höja för höginkomsttagare, sänka för låginkomsttagare.
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. A-kassan?

Höja.
 5. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Ja.
 6. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej.
 7. Ränteavdraget?

Trappa ner.
 8. Studiebidraget?

Höja.
 9. Amorteringskravet?

Sänka.
 10. Föräldradagar man inte kan ge bort?

Fler.
 11. Föräldrapenningen?

Behålla.
 


 

Stort tack till Vänsterpartiet och till alla er som bidragit med frågor till partierna. Glöm inte att rösta den 9 september!

Läs Liberalernas svar här >>

Läs Socialdemokraternas svar här >>

Läs Kristdemokraternas svar här >>

Läs Centerpartiets svar här >>

Läs Sverigedemokraternas svar här >>


Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
Bilförsäkring
Helförsäkring, Toyota toyota yaris
  • Lägst årskostnad 3 852 kr
  • Högst årskostnad 8 582 kr
  • Att spara 4 730 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Så lurar du hjärnan att spara pengar
Så lurar du hjärnan att spara pengar
Tjäna pengar på pengar!
Tjäna pengar på pengar!
Bolån till fritidshus - detta gäller
Bolån till fritidshus - detta gäller

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin