Vänsterpartiet: Så vill de påverka din plånbok

Privatekonomi /
Vänsterpartiet: Så vill de påverka din plånbok

Sänkt skatt på pension, höjt socialbidrag, höjd restaurangmoms, återinförd fastighetsskatt och fler pappadagar. Vi har frågat alla riksdagspartier om vad de vill göra med vår privatekonomi. Först ut att svara är Vänsterpartiet.

 

Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?
Många pensionärer har svårt att få ekonomin att gå ihop, och de betalar idag högre skatt än de som arbetar. Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller föräldraförsäkringen. Bland annat måste den orättvisa beskattningsklyftan mellan löntagare och pensionärer slutas.

I vår budgetmotion föreslår vi att skatten sänks för alla med pensioner på upp till 16 000 kronor i månaden. Vänsterpartiet vill också satsa pengar på att sänka skatten för förtidspensionärer, sjuka, föräldralediga m.fl.


Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen.
Vi vill stärka ekonomin för ensamstående föräldrar genom att höja underhållsstödet med mellan 400-600 kronor i månaden beroende på barnets ålder. Grundnivån i föräldraförsäkringen ska höjas till 250 kronor per dag. Föräldraförsäkringen ska också individualiseras så att båda föräldrarna kan ta lika stort ansvar för barnen.

Hur vill ni stimulera bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?
Bostadsbristen är akut på flera håll i landet, inte minst i storstäderna. Störst är bristen på hyresrätter. Vänsterpartiet föreslår att det införs ett investeringsstöd för att bygga miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. På så sätt skapas också arbetstillfällen.

Försäkringar gäller ett år i taget i Sverige och under den tiden kan man inte byta bolag. I Europa ser det annorlunda ut. Hur ser ni på det?
I Sverige kan man byta försäkringsbolag mitt i en försäkringsperiod, men det är förenat med kostnader. I olika europeiska länder ser reglerna olika ut. I EU:s konsumentdirektiv ingår försäkringar. I samband med detta kan man se över kostnadsfrågan.

Hur vill ni påverka/styra elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?
I Sverige är det Energimarknadsinspektionen som kontrollerar elnätsbolagen. Energimarknadsinspektionens regleringsbrev sätter ramarna för myndighetens mandat. Vill man ändra på något, så är det genom innehållet i dessa regleringsbrev. Vi motsätter oss inte den ordningen.

Hur ser ni på insättningsgarantin? Ska den behållas som den är idag?
Ja, det tycker vi. Vänsterpartiet står bakom dagens utformning av insättningsgarantin.

Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag?
Hushållens sparande ligger på mycket höga nivåer. Utifrån ett makroekonomiskt perspektiv är det inte önskvärt att öka sparandet ytterligare.

Har ni några planer för socialbidraget?
Ja, riksnormen för försörjningsstödet behöver höjas för barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd och vi har föreslagit en höjning med 300 kronor per barn och månad för att alla barn ska få rätt till en givande och utvecklande fritid och kunna delta i fritidsaktiviteter. Listan över vad som ingår i riksnormen för försörjningsstöd behöver uppdateras utifrån den tekniska utvecklingen, och möjligheten att inkludera kostnader för dator, mjukvara samt bredbandskostnader bör ses över.

 

11 snabba frågor
Vi har även bett Vänsterpartiet svara på elva korta frågor.
 1. Skatten på pension?

Sänka, för pensionsinkomster upp till 16 000 kr/månad.

 


 

2. Skatten på arbete?

Höja inkomstskatten för månadslöner över 30 000 kr. Skatteintäkterna behövs för att betala investeringar och en välfärd att lita på.

 


 

3. Återinföra fastighetsskatten?

Ja, vi vill höja fastighetsskatten för villor med taxeringsvärde över 3 miljoner. Utvidga samtidigt begränsningsregeln till att gälla alla och slopa fastighetsskatten för hyreslägenheter.

 


 

4. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Ja, med ett generöst grundavdrag.

 


 

5. Restaurangmomsen?

Höja, den sänkta momsen skapar mycket få och dyra jobb.

 


 

6. Arbetsgivaravgifter för unga?

Höja, sänkta arbetsgivaravgifter skapar få och dyra jobb.

 


 

7. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej, ingår redan i ämnet Hem- och konsumentkunskap.

 


 

8. Ränteavdraget?

Trappa ner, som del av parlamentarisk översyn av hushållens skuldsättning eller skattereform.

 


 

9. Studiebidraget?

Höja, med 650 kr/månad.

 


 

10. Pappadagar?

Fler, försäkringen ska individualiseras så att båda föräldrarna kan ta lika stort ansvar för barnen.

 


 

11. Avdrag för privat pensionssparande?

Ta bort.

 


 

Stort tack till Vänsterpartiet och till alla er som bidragit med frågor till partierna!


Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se
 

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
Bilförsäkring
Trafikförsäkring, Bmw 520d xdrive
  • Lägst årskostnad 2 124 kr
  • Högst årskostnad 3 233 kr
  • Att spara 1 109 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Två av tio har fått sämre ekonomi pga corona
Två av tio har fått sämre ekonomi pga corona
Bör jag sälja fonder nu om jag har 5 år kvar till pension?
Bör jag sälja fonder nu om jag har 5 år kvar till pension?
Hur mycket bör du spara på lång sikt? Och hur och när ska du investera för bäst avkastning?
Hur mycket bör du spara på lång sikt? Och hur och när ska du investera för bäst avkastning?

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin