Vill du ha hjälp? Ring oss! 08-5000 2000

Annuitet

Lån  / 

Annuitet


Annuitet innebär att banken, eller långivaren, gör en uträkning för ditt lån – ett annuitetsbelopp som innebär att du betalar samma summa vid varje betalningstillfälle. Räntekostnaden är högre i början men sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar.

 

Fördelen med annuitetslån i jämförelse med rak amortering är att du alltid vet exakt vilket belopp du betalar in per inbetalningstillfälle. I början av din avbetalning går den största delen av dina betalningar till själva räntan för att sedan, i takt med att lånet blir lägre, istället lägga större del på själva lånebeloppet. Så länge räntan ligger på samma nivå kommer dina inbetalningar att vara på samma belopp.

 

Om vi tar samma lånebelopp, avbetalningstid och räntesats som i exemplet för rak amortering – lånebelopp 60 000, avbetalningstid 10 år och ränta på 10 %.

 

Månad Skuld Amortering Ränta

Summa att

betala:

1

60 000

292.9

500

792.9

2

59 500

295.35

497.56

792.9

3

59 000

297.8

495.1

792.9

4

58 500

300.3

492.6

792.9

.....

       

120

786.35

786.35

6.55

792.9

 

Vanligtvis går räntan lite upp och ner och din långivare kommer troligtvis att antingen justera summan eller kalkylera om din betalningsplan. Hur man gör beror på om kreditgivaren tillämpar äkta eller falsk annuitet.

 

Äkta annuitet (eller ändrad annuitet)

Ändrad annuitet (även kallad äkta annuitet), innebär att kreditgivaren vid en ränteändring beräknar ett nytt annuitetsbelopp utifrån:

1) den restskuld som finns vid tillfället

2) den återstående kredittiden och

3) den nya räntesatsen.

 

Fördelen med ändrad annuitet är att den ursprungligt avtalade återbetalningstiden alltid hålls. Det vill säga att om du har valt en återbetalningsperiod på 120 månader så kommer detta inte att förändras.

 

Nackdelen är att det kan vara svårt för dig att i förväg veta hur stor varje inbetalning blir när man inte vet vad som kommer att hända med räntenivån.

 

Falsk annuitet (eller bibehållen annuitet)
Det vanliga är att kreditgivare tillämpar bibehållen annuitet (även kallad falsk annuitet). Det innebär att den avtalade annuiteten behålls trots att räntan ändras.Det vill säga att du vid varje betalningstillfälle kommer att betala exakt samma belopp.

 

Detta får dock till följd att om räntan höjs kommer krediten inte att vara slutamorterad vid den avtalade kredittidens slut. Skälet är att en större del än beräknat av annuiteterna har gått åt till räntebetalning och därmed har en mindre del blivit över för amortering av lånet. Om räntan sänks kommer däremot krediten att vara slutamorterad före den avtalade återbetalningstiden.

 

Fördelen med bibehållen annuitet är att du i förväg vet hur stor varje inbetalning. Nackdelen är att återbetalningstiden kan komma att skilja sig ifrån den avtalade. Under vissa förutsättningar kan en räntehöjning dessutom få effekten att den avtalade annuiteten inte ens räcker till periodens ränta, varigenom skulden istället ökar. Banken informerar då normalt kunden och föreslår en höjning av annuiteten så att den åtminstone täcker räntan.

 

Här kan du läs hur det fungerar med rak amortering >>

 

Relaterade artiklar

Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
El
Fast pris, bor i villa, 15000 kWh/år
  • Lägst årskostnad 8 330 kr
  • Högst årskostnad 12 206 kr
  • Att spara 3 876 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Senaste nyheterna
Höstbudgeten - lägre skatt för pensionärer och höginkomsttagare och höjd skatt för bilägare
Höstbudgeten - lägre skatt för pensionärer och höginkomsttagare och höjd skatt för bilägare
Höjt bolånetak föreslås av moderaterna
Höjt bolånetak föreslås av moderaterna
Fyra sätt att sänka dina elkostnader
Fyra sätt att sänka dina elkostnader

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin