Fossila bränslen

El


Fossila bränslen bildades för flera miljoner år sedan – fossil är förstenade döda djur och väster som blivit liggande på botten av sjöar och hav och med tiden täckts av avlagringar som sand och grus för att slutligen bli till sten samt till material som vi idag kan utvinna stora energimängder ur.

Till fossila bränslen hör naturgas, olja och kol och idag används betydligt mer fossilt bränsle än vad som hinner bildas. Det bildas hela tiden nytt men det tar lång tid. Även torv räknas som fossila bränslen men är betydligt nyare än naturgas, olja och kol.

Idag står fossila bränslen för den allra största delen av energiresurserna, sett över hela världen. Med tiden kommer det fossila bränslet att ta slut, dels genom att vi använder mer än vad som hinner återbildas men jakten på andra energikällor gör också att användningen av fossila bränslen kommer att fortsätta att minska.

Olja
Olja är det kanske viktigaste fossila bränslet – trafiken är beroende av oljan, både på land, i havet och i luften drivs fordonen av olja, eller petroleumet och därför pågår ständigt jakten hos oljebolagen, efter ersättning för detta.

Kol
Kol är relativt billigt att utvinna och är därmed populärt att använda som bränsle där det mesta dock går till industrin. I Sverige har vi istället börjat använda biobränslen som ersättare.

Naturgas
Naturgas består av en blandning av lätta gaser – i huvudsak metangas, som man dels kan hitta i sprickor i jordskorpan – ofta i samband med att man hittar olja, men även på andra, separata ställen där man utvinner naturgas. Inom industrin är naturgas en viktig energikälla då den främst används till kraft- och värmeverk men även i många av de större städerna i Sverige används naturgas inom trafiken där till exempel bussar drivas av detta.

Torv
Torv bildas när växter ,bland annat mossar, bryts ner på grund av syrebrist. Främsta användningsområdet är tillsammans med kol eller biobränsle och sett över hela världen är det en väldigt liten del av energianvändningen som kommer från torv.

Fördelar och nackdelar med fossila bränslen
+ Billigt och effektivt
+ Enkelt att transportera och hantera

- Påverkar växthuseffekten negativt
- Koldioxidhalten ökar och kan därmed bidra till global uppvärmning
- Kol förorenar vatten vid brytning och ger utsläpp av koldioxid och kvicksilver vid förbränning

I Sverige kommer endast en liten del av elproduktionen från fossila bränslen.

 

Har du inte sett över ditt elavtal på länge? - Jämför kostnadsfritt här >>
 

Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
El
Rörligt pris, bor i villa, 21800 kWh/år
  • Lägst årskostnad 18 175 kr
  • Högst årskostnad 25 449 kr
  • Att spara 7 274 kr

Jämför el

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Riksbankens besked: 0-ränta till slutet på 2024
Riksbankens besked: 0-ränta till slutet på 2024
Höstbudgeten: Så påverkas din ekonomi
Höstbudgeten: Så påverkas din ekonomi
Så undviker du fällorna vid bostadsköp
Så undviker du fällorna vid bostadsköp

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin