Kontantinsats

Det finns inte något lagstadgat krav på kontantinsats vid bostadsköp. Ur såväl köparens, kreditgivarens och samhällets synvinkel är det dock önskvärt att köparen går in med ett eget kapital i köpet och banken kräver vanligtvis att minst 10 % av köpesumman skall betalas kontant till säljaren.

 

Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Bilförsäkring
Helförsäkring, Volvo g + v60 plug in v60 plug in hybrid
  • Lägst årskostnad 9 282 kr
  • Högst årskostnad 17 880 kr
  • Att spara 8 598 kr

Jämför här