Ett låneskydd är en typ av livförsäkring, vilket innebär att ett visst belopp betalas ut vid dödsfall. Låneskyddet är knutet till bolån så om den ena låntagaren dör så minskar lånet ofta med hälften.

När en livförsäkring tecknas på ett försäkringsbolag kan du själv välja vilket belopp som du och dina efterlevande behöver. Det beloppet betalas ut till den förmånstagare som du bestämt och den personen väljer sedan på vilket sätt pengarna ska användas. Det kan vara till att betala av på lånet eller till annat som känns nödvändig.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar