Det finns ingen given mall hur räntan ska sättas utan varje bank bestämmer själv var räntenivån ska ligga. Den ränta som sätts på bolånen beror på vilken upplåningskostnad som banken har och hur marknadsräntorna ligger.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar