Efter regeringens ingripande under finanskrisen i höstas ändrades två saker i det statliga insättarskyddet – gränsen när staten garanterar höjdes från 250 000 till 500 000 kr och dessutom slogs det fast att garantin gäller alla bankkonton, även de med bunden ränta. Vilka banker och kreditinstitut som omfattas av garantin kan du se i en lista här. www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/Anslutna-institut/

Anders Andersson
Chefredaktör
Driva Eget