Hej, Det finns låneskydd som ger ersättning vid sjukdom, olycksfall, arbetslöshet och dödsfall. Låneskydd är uppbyggda på olika sätt beroende på var du tar ditt lån.

Hos vissa låneinstitut kan du även teckna låneskyddet till andra typer av lån än bolån. Innan du tecknar försäkringen är det därför viktigt att du vet hur den gäller.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar