Eftersom ingen med säkerhet vet vart räntorna tar vägen eller när de förändras finns inget rätt eller fel i hur man väljer. Över tid kan det vara lönsamt med rörlig ränta. Men, precis som du är ute efter, vid vissa tillfällen är det ekonomiskt bra att binda. Och det gäller när räntorna är på väg uppåt.

För närvarande, i slutet av februari, verkar det som om rörliga räntan kommer att ligga lågt, till och med lägre än idag, i ett till två år. Samtidigt är de bundna räntorna, speciellt de längre löptiderna, på väg uppåt.

På ett års sikt kan det handla om drygt en halv procentenhet högre. Blir konjunkturen ännu sämre kan även de långa räntorna hållas nere/inte gå upp lika mycket. Eftersom räntorna går åt lite olika håll är det ur ekonomisk synvinkel inte så lätt att avgöra när det är bra att binda. Det kostar en del att binda idag även om de långa räntorna i ett längre perspektiv är rätt låga.

Är du ute efter att ha bunden ränta kan du börja med att binda en del nu under våren och resten ett tag senare. Det kan finnas anledning att välja lite längre löptider, runt fem år eller mer.

Förhoppningsvis blir ju tiderna bättre om två, tre år, och då borde räntorna vara högre.
Se gärna till att framtida omsättning av lånen inte sker samtidigt, ifall ränteläget just då skulle vara fortsatt högt. Just den som har stora lån i förhållande till sina inkomster kan behöva ha större andel bundet än den som har små lån. En räntehöjning blir så mycket mer kännbar i ekonomin.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank