Som du kan se i Compricers ränteöversikt för lån ligger rörlig ränta, tremånadersränta och ettårsränta mellan två och tre procent. Treårsräntan är lite högre och femårsräntan är nästan dubbelt så hög som ettårsräntan.

Detta speglar vad marknaden tror att räntan blir i genomsnitt per år den närmaste tiden. Experterna tror att räntan ska fortsätta ned senare i år, vända upp någon gång under nästa år och efter ytterligare något år ligga betydligt högre än i dag.

Om du nu ska ha rörligt eller bundet lån är ett svårt val. Hittills har alltid rörlig ränta varit bäst, men det är ju inte säkert att det blir så i framtiden.

Om du tror att lågkonjunkturen ska bli långvarig tror du samtidigt att räntan ska ligga kvar på en låg nivå länge, och då ska du välja rörlig ränta eller tremånadersränta.

Tror du att konjunkturvändningen kommer redan i början av nästa år kan bunden ränta vara bäst, eftersom dagens låga ränta snabbt går upp vid en konjunkturvändning.

Du kan också se bunden ränta som en slags försäkringspremie. Har du lån med femårig ränta i dag vet du ju exakt vad din lånekostnad blir i fem år.

Eftersom det är svårt att säga vad som är rätt kan du ha en del rörligt och en del bundet, särskilt om det gäller stora lån.

Anders Andersson, chefredaktör Driva Eget