Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör banken meddela konsumenten en månad i förväg innan en förlängning sker. Men jag rekommenderar er att läsa vad det står i ert avtal med banken. Framgår det där att banken har rätt att förlänga avtalet med samma bindningstid om ni inte har meddelat något annat har banken inte gjort fel.

Vill man ändra bindningstid på ett lån med bunden ränta när bindningstiden går ut måste man meddela banken i god tid. När man inte är nöjd med ett ärende hos en bank bör man kontakta bankens klagomålsansvarig.

Ni kan också få kostnadsfri och opartisk vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. De har telefon: 08-24 30 85, vardagar 9.00 - 12.00. Här har de också bra information om vem man kan vända sig till om man har klagomål. http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/article.asp?_tp_article_id=248&avd=&menu=ART_COMPLAINT

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank