Tyvärr brukar inte detta var någon bra affär. Den räntekompensation som banken tar ut för sådan förtidsinlösen brukar vara ungefär lika stor som skillnaden mellan räntan på gamla och nya lånet under den återstående löptiden.

Anders Andersson, Driva Eget