När det gäller så kort tid som tre år tror jag att ett sparkonto som omfattas av insättningsgaranti med så hög ränta som möjligt är det bästa alternativet. Det är möjligt att det efter tre år visar sig att det hade varit bättre att spara i exempelvis aktiefonder men jag tycker att det är för riskabelt om du har behov av pengarna redan om tre år. Här https://www.compricer.se/sparande/ kan du mata in ditt sparbelopp och välja bindningstid bunden eller obunden för ditt sparbelopp och se vad olika aktörer erbjuder dig.

Det är möjligt att du genom att binda räntan på någon tidsperiod eller hela perioden kan få en högre ränta än om du väljer rörlig ränta. Men ingen vet i förväg hur ränteutvecklingen blir. Riksbankens prognos 21 april http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/2009/ppu_april_2009.pdf visar att de tror att reporäntan kan börja stiga igen i början av 2011 och ligga på 3 procent i slutet av 2012.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank