Tyvärr är det inte så enkelt. När tiderna är osäkra väljer de som har pengar att placera i större, säkrare valutor. Även hur hög räntan är jämfört med andra länder påverkar. Nu är svenska räntor något lägre än i EMU-området. Båda dessa faktorer gör att man säljer svenska obligationer och köper obligationer i Euro eller andra valutor. När många säljer obligationer pressar det ned kursen på kronan. Den blir mindre efterfrågad helt enkelt. Likaså låter svenska företag bli att ta hem pengar man tjänar in i utlandet. Så den efterfrågan på kronan minskar också.

Kronan påverkas förmodligen också av svenska bankers exponering i Baltikum där nedgången är kraftig. När industrikonjunkturen nu kraftigt vänder nedåt innebär det att exporten faller. Det blir alltså mindre att kunna ta hem för företagen. Intresset för att placera i svenska storföretag, köpa svenska aktier, minskar också. Det här leder ytterligare till att efterfrågan på kronor minskar.

Kronan har historiskt sett blivit svagare när börsen har fallit en längre tid. Först när konjunkturen vänder kan man vänta sig att kronan kan stärkas. Det hjälper således inte att Sverige har stort överskott i bytesbalansen och rätt goda statsfinanser jämfört med andra länder. Det är främst de finansiella flödena som påverkar kronan.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank