Hej Anna-Lena,
Gå till den bank där du har lånet, de kan ta fram uppgift om hur stor ränteskillnadsersättningen blir som du måste betala för att lägga det rörligt. Sedan får du jämföra vilken ränta du kan få idag och om du tycker det är värt att betala beloppet. Troligen kommer räntan att vara låg fram till hösten 2010.
Räkna på:
• Hur mycket ränta du kommer att betala om du behåller lånet som det är idag
• Hur mycket som du antagligen kommer att betala om du har rörlig ränta och då måste du anta hur räntan kommer att bli fram till hösten 2010.
• Sedan jämföra skillnaden däremellan och fatta ett beslut om du tycker det är värt att betala ränteskillnadsersättningen.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar