I princip avråder jag alltid till att låna för att köpa något så riskabelt som aktier. Det är många som har dystra erfarenheter av sådana lån, inte minst under förra året.

Men visst kan det vara frestande för dig att göra som du skriver med tanke på att direktavkastningen är så mycket högre än låneräntan. Men titta inte för mycket på direktavkastningen när du väljer aktier. Det avgörande är vad du tror om bolagets framtid. Det finns många högavkastande aktier som sjunkit som stenar, och dagarna efter utdelningen har delats ut sjunker kursen ungefär lika mycket som det som direktavkastningen.

Om du ska göra som du skriver ska du vara medveten om risken. Men visst finns det chans att de blir en bra affär om vi får en stabil allmän börsuppgång.

Anders Andersson, chefredaktör, Driva Eget