Hej,

Nej, det är inte normalt med en sådan här låg ränta som vi har idag. Det extremt låga ränteläget som råder i marknaden idag beror på den djupa lågkonjunkturen vi befinner oss i och finanskrisen. Den låga räntan som bolånekunder tycker är positivt, drabbar istället de kunder som sparar på konto negativt.

Om det är positivt att ha ett bankkontor i närheten där du bor beror på hur du tycker själv. Men många uppskattar att kunna gå in och träffa en person att diskutera bankärenden med. Jag tycker att du ska prata med någon på banken i Länsförsäkringar Kronoberg och diskutera om det finns andra alternativ som kan vara bättre för dig att spara i.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar