Eftersom ingen vet hur räntan utvecklar sig framöver går det inte att ge ett rakt svar med ja eller nej. Säg att ni skulle ha möjlighet att höja lånet med 50 000 kronor och betala ränteskillnadsersättningen med det. Då behöver ni få en ränta som i genomsnitt är 4,34 procent eller lägre för att det ska löna sig. Då har jag räknat med att ni efter ett år amorterar av med de 15 000 kronor ni får tillbaka på skatten och resten efter fem år. Det blir ungefär detsamma om ni skulle betala av de 35 000 kronorna löpande under perioden.

Ett rörligt lån med räntetak ligger idag på 2,17% och taket på 4,40%. Det gäller på tre år. Hur det ser ut därefter går det inte att uttala sig om. Om ni inte tar lån utan använder sparade pengar ska ni ändå räkna med en räntekostnad. I det fallet avstår ni ju från en intäktsränta.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank