Går du in på valutagraf.se kan du lägga in vilken period du önskar titta närmare på. Längst från år 2000.

Swedbanks prognos över den närmaste tiden visar på en sjunkande nivå på förhållandet EUR/SEK, dvs att svenska kronan stärks.

EUR/SEK ligger ungefär på 11 kronor idag (slutet av juni) och kan ligga på drygt 10 vid årsskiftet och 9,80 om ett år. Den kan fortsätta svagt nedåt under hösten 2010 till 9,70 vid det årsskiftet.

Prognoser för valutor är förstås alltid svåra att göra. Den svenska kronan har försvagats mycket sedan finanskrisen började, men bankens makroekonomer bedömer att det finns förutsättningar att den kan stärkas något framöver.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank