Du kan söka efter bra sparkonton på www.compricer.se/sparande/ men se upp så att sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Skulle företaget gå i konkurs får du ersättning från Riksgälden tre månader från den dag institutet har gått i konkurs om kontot omfattas av insättningsgarantin.

På Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/ kan du se vilka företag som har insättningsgaranti. Den maximala ersättningen är motsvarande 50 000 euro per kund och institut, dock lägst 500 000 kronor.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank