Ja, jag tycker att det just nu är klokt att ha hela huslånet till rörlig ränta eller 3 månaders bunden ränta om du kompletterar det med ett sparande så att du vet att du klarar högre ränta i framtiden. Räntan är historiskt sett mycket låg. Riksbanken brukar säga att en normal reporänta ligger mellan 3,5 och 5 procent. Sen får man lägga på minst 1 procentenhet för att komma fram till rörlig ränta på bolån.

Men om du för att känna dig trygg vill binda räntan på någon del av bolånet bör du tänka på att du inte kan byta bolåneinstitut eller lösa ett bundet lån utan att betala ränteskillnadsersättning. Bind därför aldrig räntan på längre tid än du räknar med att bo kvar. Den som binder räntan kan för att bli mer flexibel dela upp lånet i flera delar och binda räntan på olika tidsperioder. I god tid innan räntebindningstiden upphör pratar man sedan med banken och tar ett nytt beslut på vad man då vill göra med den delen av lånet. Jag tror att Riksbanken kommer att lämna reporäntan oförändrad under en relativt lång tid framöver.

Förändringar i reporäntan påverkar de korta bolåneräntorna. De långa räntorna påverkas även av andra faktorer i omvärlden och ändras därför successivt över tiden. När man har rörlig bolåneränta måste man lyssna och hänga med i nyheterna så att man kan göra egna bedömningar om hur man tror att räntan ska ändra sig i framtiden.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank