”Amortera är ingen idé för vi har så stora bolån. Någon tusenlapp varje månad gör varken till eller ifrån på lånet. Dessutom så höjs marknadsvärdet varje år så belåningsgraden på bostaden sjunker i alla fall. Låneräntan är också låg så det är mer lönsamt att spara på annat sätt”. En del bolåntagare resonerar såhär men det kan vara vanskligt i dagens läge.

Bostadsköpare på sjuttio- och åttiotalet har generellt sätt en väldigt god sits med låg belåningsgrad på sina bostäder. Amortering var en självklar del i lånekostnaderna på den tiden och hypotekslånen var nästan alltid bundna i fem år. Den bundna räntan bidrog till att familjen visste räntekostnaderna i förväg och kunde planera utgifterna på ett bra sätt. Inflationen hjälpte också till att sänka värdet på skulden under den här perioden, vissa år låg den på en tvåsiffrig nivå. Alla vet också att de senaste åren har marknadsvärdet på bostäder stigit rejält.

Idag tar vi däremot en större risk med våra bolån. Dels genom att till stor del välja rörlig ränta som ökar osäkerheten för hushållen eftersom bostadskostnaderna svänger kraftigt upp och ned. Dels genom att många väljer amorteringsfritt lån. Enligt en tidigare undersökning var det bolåntagare med lån över en miljon som i största utsträckning valde amorteringsfritt och de med mindre lån som valde att amortera i högre grad. Men det borde vara tvärtom. Kan det vara en generationsfråga hur vi ser på frågan?

Numera kan vi inte heller räkna med att få så stor hjälp med amortering av inflationen. Inflationen är låg idag och det är naturligtvis bra, men det gynnar inte våra lån. Bolåntagare med stora bolån måste därför räkna med att den största delen av bolånet kommer att vara kvar vid pensionen. Med tanke på att vi generellt kommer att få en lägre pension än dagens pensionärer, kan det bli jobbigt att få ekonomin att gå runt om bolånen fortfarande är höga.

Hur bostadspriserna kommer att utvecklas framöver vet vi inte. Men när arbetslösheten stiger och räntorna höjs kan det bli en sättning i bostadsmarknaden. De flesta experter tror inte att vi får se samma positiva prisutveckling framöver som den vi haft de senaste åren och det kan bli prissänkningar. Om bostadspriserna sjunker och man är tvungen att sälja kan bostaden i värsta fall bli såld till ett marknadsvärde som ligger under värdet på bolånet. Och att behöva flytta och samtidigt få kvar en del av lånet är en besvärlig situation. Det var ju faktiskt så under tidigt nittiotal.

Om det inte har framgått tidigare och du undrar vad jag tycker, så är jag positivt till amortering. Framförallt om belåningsgraden i bostaden är hög. Det bäddar för en mer flexibel privatekonomi längre fram och ökar tryggheten.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar