Grattis till ett utmärkt sparande för ett bra ändamål!

Individuella placeringsråd ska göras enligt speciella regler, så du behöver gå till en rådgivare för att få råd som är anpassade till dig och din situation.

Mitt allmänna råd till den som sparar på några års sikt till en kontantinsats är att hålla sig till räntemarknaden. Då ska man inte riskera att pengarna faller i värde. Du behöver ju ha dina pengar den dag du ska köpa en bostad. När spartiden inte är längre är det beloppet man sparar som gör att man når sitt mål, inte avkastningens storlek.

Om jag räknar på att du sparar 15 000 kronor i månaden i två år till 1 % ränta har du fått ihop 362 400 kronor efter skatt, varav sparbeloppet är 360 000 kronor. Skulle räntan ha varit 3 % i två år skulle ditt sparbelopp vara uppe i 367 300 kronor, dvs inte så väldigt stor skillnad. Inte ens om räntan skulle vara så hög som 10 % blir skillnaden dramatisk, 384 700 kronor.
Det finns förstås ändå anledning att se till att få så bra ränta som möjligt.

Tänk på att
- en hög räntesats kan tyda på hög risk. En enstaka företagsobligation kan ge hög ränta, men då finns också en större risk att pengarna kan förloras om företaget går omkull. Om det är staten som ger ut en obligation är risken mycket låg och räntan också lägre.
- inte binda en ränta idag på för lång tid eftersom räntorna förväntas stiga inom ett år. Då finns även risk för att en obligationsfond (lång räntefond) tillfälligt tappar i värde.
- dagens räntenivå enbart är låg, nominellt sett. Räntan efter inflation, realräntan, är på en mer normal nivå. En högre ränta speglar en högre inflation. Sparandets reala värde bibehålls idag minst lika bra som när räntan nominellt är högre, t.ex. som det var förra året.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank