Hej, som jag kan läsa mig till på skatteverkets hemsida i handledningen för internationell beskattning så är ränteutgifter avdragsgilla.

En privatbostad ska dock uppfylla vissa kriterier enligt skriften och bland annat inte hyras ut. Det finns även annat att ta hänsyn till.

Jag rekommenderar dig därför att läsa avsnittet om ”bostadsbeskattning” i skriften SKV 352 som finns att ladda ner på skatteverkets hemsida. Eller att du ringer dem så att du kan ge dem hela din situation innan de svarar.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar