Hej!
Ja, skyddet ska gälla fram till och med 65 års ålder, under förutsättning att du står på både lån och låneskydd.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank