Vd (chef affärsenhet bank) och chefer hos Länsförsäkringar Bank har möjlighet att få upp till två månadslöner i rörlig ersättning, förutsatt att Länsförsäkringar AB går med vinst.

Hur stor den eventuella rörliga ersättningen blir är beroende av om målen i affärsplanen och de individuella målen uppnåtts.

Hur de andra småbankerna gör törs jag inte säga. Gå gärna in på [url]http://www.lansforsakringar.se[url] och bilda dig en egen uppfattning om banken.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar