Det finns en rätt enkel lösning som tar hänsyn till de flesta kriterierna och det är att spara i en kapitalförsäkring. Då kan ni styra över placeringarna, göra aktieköp en gång i stället för tre, förordna om vad som ska hända i livsfall, dvs när 25-årsdagen inträffar, och dödsfall, om den av er som står som försäkrad dör innan dess samt styra pengarna till de barn ni vill ska ha pengarna. Försäkringen kommer inte att ingå i ev dödsbo.

Det kan bli rättvist vad gäller beloppen. Det enda frågetecknet är hur ni ska hantera när den ska betalas ut. Om ni sparar i en och samma försäkring ska den betalas ut vid ett och samma tillfälle. Ska ni vänta tills yngsta är 25 år? Eller ska ni ändra förordnandet så att ni tar ut försäkringen själva när äldsta fyller 25 och lämna över pengarna vid olika tillfällen. Det är förstås det bästa sättet att se till så att de får lika mycket.

Men under tiden från det äldsta barnet blir 25 och det yngsta blir det behöver ni skriva någon juridisk handling (finns olika lösningar) om ni inte vill att särkullbarnet ska kunna ärva något av de pengarna.För att pengarna ska bli enskild egendom krävs att det skrivs in som villkor i gåvobrev eller förmånstagarförordnandet i försäkringen.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank