En placering där innebär att du lånar ut dina pengar till ett fastighetsbolag, dvs köper fastigheter för detta kapital man lånar in och får sedan hyresintäkter. Risken du ska bedöma är alltså hur framtiden ser ut för avkastningen på det fastighetsbestånd man har. Det finns ingen insättargaranti för dessa placeringar.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank